Stanowisko Climate Governance Initiative na COP26

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu wykazał ponad wszelką wątpliwość, że działalność człowieka wywołuje zmiany klimatu, które wywierają wpływ na każdy region świata. Zmiany klimatyczne stanowią największe zagrożenie dla globalnej stabilności systemów finansowych, a ich skutki będą odczuwalne przez wszystkie przedsiębiorstwa. Stanowi to poważne zagrożenie w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, wymuszając na radach nadzorczych i zarządach uwzględnienie kwestii klimatycznych w centrum strategii korporacyjnej, systemu zarządzania ryzykiem i procesów ujawniania informacji.

W obliczu coraz ściślejszych regulacji i rosnących oczekiwań interesariuszy przedsiębiorstwa muszą przygotować się na transformację, która będzie bezprecedensowa zarówno pod względem skali, jak i tempa. Muszą reagować na sytuację poprzez przyjęcie zintegrowanego i strategicznego podejścia wdrażanego pod nadzorem rad nadzorczych i zarządów.

Mając na względzie założenia leżące u podstaw COP26 oraz działania generujące siłę napędową dla realizacji potencjalnie ambitnych zobowiązań politycznych, należy uznać, że nadszedł krytyczny moment dla rad nadzorczych i zarządów, aby zaangażować się w ochronę przed skutkami zmian klimatycznych oraz wyznaczyć kierunek długofalowych planów i przełożyć je na bieżące praktyczne działania. Niezbędna jest weryfikacja, czy strategia biznesowa spełnia wymogi niskoemisyjnej przyszłości, a kierownictwo dysponuje odpowiednimi umiejętnościami do jej realizacji. Przedsiębiorstwa powinny także rozważyć skutki nieuchronnej kompleksowej transformacji dla pracowników i dostawców oraz społeczności, na które wpływa ich działalność, a które w wielu przypadkach – w obliczu dynamicznych zmian – również będą ulegać daleko idącym przekształceniom.

Jesteśmy globalną siecią skupiającą członków kadry nadzorczej i zarządczej przedsiębiorstw. Naszą misją jest usprawnienie procesu transformacji w kierunku gospodarki o zerowej emisji netto do 2050 roku albo wcześniej. Wspólnie dążymy do realizacji ambitnych celów klimatycznych poprzez propagowanie skutecznych praktyk i działań zarządów w obszarze zarządzania klimatem. Budujemy społeczność skupiającą świadomych klimatycznie członków kadry nadzorczej i zarządczej zaangażowanych w rozwój wiedzy i umiejętności niezbędnych do wypełniania obowiązków na rzecz swoich przedsiębiorstw w długoterminowej perspektywie.

Nasza sieć liczy już łącznie ponad 100 000 osób. Poprzez zarządy i rady nadzorcze, w których zasiadają, osoby te mogą oddziaływać na kapitał o wartości bilionów dolarów oraz emisje generowane przez tysiące firm.

Każdy członek kadry zarządczej i nadzorczej może działać na rzecz wzmocnienia globalnej reakcji na kryzys klimatyczny. Zaangażowanie zarządów oraz rad nadzorczych i skuteczne przywództwo są kluczowymi czynnikami pomyślnego przechodzenia przedsiębiorstw na gospodarkę o zerowej emisji netto.

O Climate Governance Initiative

Climate Governance Initiative mobilizuje rady nadzorcze i zarządy przedsiębiorstw na całym świecie do uwzględniania zmian klimatycznych w prowadzonej działalności. W tym celu rozwijamy i wspieramy stowarzyszenia krajowe, które przekazują swoim członkom umiejętności i wiedzę niezbędne do priorytetyzacji kwestii klimatycznych w działalności przedsiębiorstw zgodnie z opublikowanymi przez Światowe Forum Ekonomiczne Zasadami skutecznego zarządzania klimatem.

Więcej informacji na stronie internetowej http://climate-governance.org

Treść oświadczenia w języku angielskim dostępna na stronie https://climate-governance.org/cop26-statement/

Sygnatariusze:

Australian Institute of Company Directors, host of Climate Governance Initiative Australia
Chapter Zero Brazil
Chapter Zero Brussels
Chapter Zero Canada
Institute of Corporate Directors, host of Chapter Zero Canada
Chapter Zero Chile
Chapter Zero France
Climate Governance Initiative Germany
Chapter Zero Italy
Climate Governance Malaysia
Chapter Zero México
Boards Impact Forum
Chapter Zero Poland
Responsible Business Forum, host of Chapter Zero Poland
Chapter Zero Romania
Asociatia Administratorilor Independenti, host of Chapter Zero Romania
Climate Governance Initiative Russia
Climate Governance Singapore
Chapter Zero Switzerland
Chapter Zero, the UK Chapter
Centre for Climate Engagement, host of Chapter Zero, the UK Chapter
National Association of Corporate Directors, host of the US Chapter
Additional Supporters
African Corporate Governance Network
Cercle des Administrateurs
European Confederation of Directors Associations
Institute of Corporate Directors, Malaysia
Institute of Directors, India
Institute of Directors, Kenya
Institute of Directors, New Zealand
Institute of Directors, South Africa
Institut Français des Administratrices et des Administrateurs engagés, France
Myanmar Institute of Directors
Singapore Institute of Directors
Swiss Institute of Directors
Vietnamese Institute of Directors