Szanse związane z klimatem

Przedsiębiorstwa opierające się w swojej działalności na aktywach generujących duże emisje dwutlenku węgla (takie jak przemysł górniczy, transport czy firmy budowlane) mogą się starać o pozyskanie zielonego finansowania – środków przeznaczonych na finansowanie projektów i przedsięwzięć wspierających zrównoważony rozwój. Są to między innymi projekty mające na celu rozwiązanie kwestii ryzyka klimatycznego i emisji gazów cieplarnianych. Mogą one dotyczyć na przykład przechodzenia na energię odnawialną (sektor energetyczny), rozwoju ekologicznych technologii, takich jak magazynowanie energii czy wychwytywanie dwutlenku węgla, modernizacji budynków (branża budowlana) czy elektryfikacji pojazdów (branża transportowa). Poniżej zamieszczono pełne zestawienie szans związanych z klimatem na podstawie Zaleceń TCFD.

Szanse związane z klimatem

Szanse związane z klimatem

kliknij obraz aby go powiększyć

Istnieje mnóstwo funduszy klimatycznych, różniących się rodzajem (wielostronne, dwustronne, prywatne), zasięgiem geograficznym, sektorami, mechanizmami finansowania oraz kryteriami przystąpienia. Zarząd musi pamiętać o tym, że wybór właściwych instrumentów finansowych będzie uzależniony od konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa, jego narażenia na ryzyko klimatyczne, emisyjności jego aktywów oraz dostępności finansowej. Przedsiębiorstwa działające na rynkach wschodzących będą miały mniej szans niż te działające na wspólnym rynku unijnym. Zarząd powinien również dopilnować, aby przedsiębiorstwo spełniało kryteria wymagane do uzyskania finansowania – do których należy uwzględnienie zmian klimatycznych w podstawowej działalności oraz inne właściwe kryteria.

Szanse związane z klimatem

kliknij obraz aby go powiększyć lub pobierz go w postaci pliku PDF

Poniżej znajduje się dokładne omówienie wpływu finansowego ryzyk i szans klimatycznych na pozycję finansową przedsiębiorstwa.

Ryzyka, szanse i skutki związane z klimatem

Ryzyka, szanse i skutki związane z klimatem

kliknij obraz aby go powiększyć