The Circularity Gap Report 2024

Z raportu przygotowanego przez Circle Economy Foundation i Deloitte wynika, że globalne wskaźniki cyrkularności gospodarki ulegają pogorszeniu. Udział surowców wtórnych na przestrzeni ostatnich 5 lat spadł z 9,1% do 7,2%. W raporcie wskazano obszary, w których można dokonać szybszych postępów w kierunku gospodarki cyrkularnej.

W publikacji “Circularity Gap Report 2024” zwrócono uwagę na znaczenie polityk i ram, obejmujących koszty społeczne i środowiskowe produktów i usług. Autorzy wskazują także na rolę biznesu oraz m.in. na znaczenie rozwiązań fiskalnych na rzecz sprawiedliwej i zielonej transformacji gospodarki.

Raport koncentruje się m.in. na rozwiązaniach z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym w odniesieniu do systemu żywnościowego i środowiska poddanego przekształceniom.

Raport jest dostępny tutaj>>.

Źródło: informacja prasowa