The Science Based Targets initiative (SBTi) – inicjatywa oparta o cele naukowe

SBTi to przedsięwzięcie, którego celem jest pokazanie firmom, ile i jak szybko muszą zredukować emisję gazów cieplarnianych aby zapobiec najgorszym skutkom zmian klimatycznych. Obecnie ponad 1000 podmiotów z całego świata współpracuje w ramach inicjatywy. Do działań szczegółowych partnerstwa należą:

  • „definiowanie i promowanie najlepszych praktyk w zakresie redukcji emisji i celów zerowych netto zgodnie z nauką o klimacie.
  • zapewnianie pomocy technicznej i zasobów eksperckich firmom, które wyznaczają cele klimatyczne zgodne z najnowszymi osiągnięciami nauk o klimacie.
  • skupianie zespołu ekspertów, który zapewnia firmom niezależną ocenę i walidację celów.”

Każda organizacja bez względu na sektor czy skalę działania ma możliwość przystąpienia do inicjatywy.

Zainteresowane podmioty przechodzą przez pięciostopniowy proces:

  1. Zaangażowanie – wyrażenie zainteresowania zamiarem wyznaczenia celu opartego na danych naukowych poprzez wysłanie listu
  2. Rozwijanie – praca nad celem związanym z redukcją emisji zgodnie z kryteriami SBTi
  3. Przesyłanie – wyślij cel do SBTi w celu oficjalnej walidacji
  4. Komunikowanie – informowanie o wyznaczonym celu interesariuszy
  5. Ujawnianie – raportowanie emisji w organizacji i śledzenie corocznych postępów w realizacji przyjętego zobowiązania

Więcej o samej inicjatywie oraz o działaniach firm, które do niej przystąpiły znaleźć można tutaj: https://sciencebasedtargets.org/