Uaktualnione „Wytyczne do raportowania ESG” od GPW i EBOiR

Giełda Papierów Wartościowych we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opublikowała aktualizację dokumentu „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW” Celem dokumentu jest wsparcie emitentów w procesie raportowania danych niefinansowych zgodnych z oczekiwaniami inwestorów. W proces przygotowania publikacji zaangażowani byli także eksperci Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Robert Adamczyk, członek zarządu FOB oraz Maria Krawczyńska-Kaczmarek, członkini zarządu i dyrektorka generalna FOB.

Publikacja ta ponownie może być praktycznym narzędziem mającym wspierać emitentów w ujawnianiu danych ESG zgodnie z potrzebami wskazywanymi przez inwestorów. W szczególności może stanowić odpowiedź na regulacje CSRD, które obejmują w krótkim czasie blisko cztery tysiące podmiotów w Polsce, w kontekście przygotowania do raportowania wskaźników ESRS (European Sustainability Reporting Standards)  oraz zawiera rekomendacje w zakresie listy kluczowych wskaźników ESG pożądanych przez globalnych inwestorów giełdowych. Dokument składa się z takich rozdziałów jak: podstawowe definicje z zakresu ESG, otoczenie regulacyjne, podejście do raportowania oraz etapy tworzenia raportu zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo w załączniku znajduje się lista wskaźników pożądanych przez inwestorów. Tym samym przewodnik może być użytecznym narzędziem dla emitentów i inwestorów w procesie dostosowania do nowych wyzwań z obszaru zrównoważonych finansów.

POBIERZ WYTYCZNE >>