Voices from the market – najnowszy raport platformy Goal 13 Impact

Voices from the market – najnowszy raport platformy Goal 13 Impact przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród liderów biznesu na temat zwalczania problemów klimatycznych.

Badanie przeprowadzone było wśród przedstawicieli wszystkich sektorów na całym świecie. W materiale znaleźć można m.in. przegląd dobrych praktyk wdrażanych przez biznes. Mimo pewnego optymizmu co do już realizowanych inicjatyw respondenci przyznali, że nadal wiele organizacji nie do końca należycie traktuje zmiany klimatu. W rezultacie dla wielu przedsiębiorstw nie jest to czynnik krytyczny w planowaniu strategii zapewniającej długoterminową wartość.

Mimo różnorodności firm biorących udział w badaniu dla całego sektora biznesowego wskazać można kilka punktów wspólnych, które powinny wytyczać sposób funkcjonowania i myślenia o biznesie. W raporcie podkreśla się rolę organów zarządczych w zarządzaniu ryzykiem i szukania szans wynikających ze skutków zmian klimatycznych.

Aby przyspieszyć proces transformacji należy wdrożyć i działać zgodnie z wytycznymi, które powstały jako rezultat przeprowadzonych badań. Należa do nich:

  •  Przeformułowanie działań na rzecz klimatu w ramach organizacji i włączenie tej problematyki do modelu biznesowego i strategii. Zmiany klimatu należy potraktować jako czynnik zewnętrzny o krytycznym znaczeniu.
  • Włączenie klimatu do wszystkich kluczowych decyzji w całej organizacji. 
  • Utrwalenie myślenia o klimacie w etosie i kulturze organizacji. Każdy w organizacji powinien zostać przeszkolony i mieć dostęp do wiedzy o klimacie oraz móc angażować się w działania bez względu na zajmowane stanowisko.
  • Ujawnienie wyzwań stojących przed organizacją na drodze do zera netto. W drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów warto mieć świadomość wyzwań i przeszkód, jakie mogą się z tym wiązać. Stąd potrzeba przejrzystości i ujawniania rzeczywistej sytuacji.
  • Współpraca na rzecz osiągnięcia lepszych rezultatów. Dotyczy to zarówno wymiaru wewnętrznego jak i zewnętrznego.  Dostosowanie się do szybko zmieniającego się środowiska.

Otoczenie biznesu w ostatnich latach jest szczególnie dynamiczne zarówno w odniesieniu do polityki, przepisów prawa, rozwiązań technologicznych, potrzeb i oczekiwań konsumentów, pracowników. Szybkie dostosowanie się, zwinność, elastyczność i umiejętność reagowania na wyzwania i możliwości to ważna umiejętność i wartość dla biznesu w dobie zmian klimatycznych.

Platforma Goal 13 Impact to inicjatywa w ramach partnerstwa: Confederation of British Industry, Deloitte, Chapter Zero, The Prince’s Accounting for Sustainability Project, Dell Technologies, Boomi oraz Met Office. Jest to bezpłatne i otwarte forum dla firm, które chcą podzielić się doświadczeniami w działaniach na rzecz klimatu.

Z pełnym raportem można zapoznać się TUTAJ >>