Zaangażowanie firm w politykę klimatyczną

Prowadzenie korporacyjnego zaangażowania w politykę klimatyczną (znanego również jako rzecznictwo lub lobbing) w sposób pozytywny i odpowiedni ma kluczowe znaczenie dla stworzenia warunków, które umożliwią firmie skuteczną transformację w kierunku zero netto.  Niniejszy briefing, opracowany przez Climate Governance Initiative we współpracy z globalnym think tankiem InfluenceMap, zwraca uwagę na kluczowe kwestie, których dyrektorzy zarządów powinni być świadomi w tym obszarze.

Kluczowe uwagi zawarte w briefingu:

  • Przyjęcie proaktywnego, przejrzystego i konstruktywnego głosu w polityce publicznej.
  • Zmiana w zobowiązaniach inwestorów i organizacji wynikająca z Globalnego Standardu Odpowiedzialnego Lobbingu Klimatycznego.
  • Systemy nadzoru w celu uniknięcia niezgodności z polityką lobbingową stowarzyszeń handlowych
  • Rola inicjatyw na rzecz ambicji klimatycznych

Briefing zawiera przydatne załączniki, w tym katalog inicjatyw i zasobów dotyczących odpowiedzialnego zaangażowania firm w politykę klimatyczną oraz wizualizacje krajobrazu polityki klimatycznej.

CZYTAJ DALEJ [w języku angielskim] >>