Chapter Zero Poland poleca Climate Leadership

Do grona organizacji wspierających inicjatywę Chapter Zero Poland dołączył UNEP/GRID Warszawa, organizacja działająca jako jeden z ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database) utworzonej przez UN Environment Programme w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska.

Jednym z wiodących programów nowej Eksperckiej Organizacji partnerskiej Chapter Zero Poland jest Climate Leadership. Celem Programu jest wsparcie procesów wdrażania rzeczywistych zmian wśród firm chcących realizować spójną strategię zrównoważonego rozwoju, będących odpowiedzią na kryzys klimatyczny i zagrożenia z nim związane.

Organizatorem programu jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, a jego twórcami Maria Andrzejewska Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Climate Leadership realizuje ideę Partnerstwa na rzecz implementacji Środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla Środowiska”, powołanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Partnerstwo łączy biznes, administrację publiczną, organizacje społeczne i środowiska naukowe.

Misja Climate Leadership jest budowanie współpracy międzysektorowej i inicjowanie konkretnych przedsięwzięć realizujących w praktyce Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Właśnie trwa nabór do 3. edycji programu i zachęcamy do zapoznania się z zasadami udziału w tej inicjatywie. 

Dowiedz się więcej o Climate Leadership >>

źródło: UNEP/GRID Warszawa