Kto i jak może dołączyć do Chapter Zero Poland?

Niezależnie od tego, czy jesteś prezeską/prezesem zarządu, który chce kształtować program zarządu w zakresie zmian klimatycznych, przewodniczącą/przewodniczącym audytu kierującym zarządzaniem ryzykiem klimatycznym i sprawozdawczością, członkiem/członkinią rady nadzorczej, czy badaczką/badaczem tematu zmian klimatycznych i wpływu działalności firm na klimat zapraszamy Dołącz do nas.

Aktywności edukacyjne Chapter Zero Poland są dla uczestników bezpłatne.  

Przystąpienie do Chapter Zero Poland następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego. Zgłoszenie podlega weryfikacji przez Komitet Sterujący projektu, który zatwierdza poszczególnych kandydatów i kandydatki.

Zanim wyślesz zgłoszenie do udziału w Chapter Zero Poland, zapoznaj się z bazowym dokumentem Climate Governance Initiative, inicjatywy, której lokalną odsłoną jest Chapter Zero Poland.

"How to Set Up Effective Climate Governance on Corporate Boards: Guiding principles and questions" pokazuje narzędzia, które mogą być użyteczne dla organów zarządczych do kierowania zagrożeniami i możliwościami klimatycznymi: zasady zarządzania mają na celu zwiększenie świadomości dyrektorów na temat klimatu, włączenie zagadnień klimatycznych do struktur i procesów zarządu oraz usprawnienie nawigacji ryzyka i możliwości, jakie zmiana klimatu stwarza dla biznesu.

CZYTAJ DALEJ >>

Formularz zgłoszeniowy

  • Jeśli jesteś prezesem/prezeską zarządu, ale pełnisz również rolę członka/członkini rady nadzorczej w innej organizacji, zarejestruj się jako „członek/członkini rady nadzorczej”.