Poznaj gości ostatniego - przed wakacjami - spotkaniu w ramach programu Chapter Zero Poland. Zaproszenie do rozmowy na temat roli technologii w działaniach na rzecz ochrony klimatu oraz podejścia inwestorów do kwestii ESG przyjęło grono ekspertów i ekspertek reprezentujących sektor technologii oraz inwestorów kapitałowych. Partnerem spotkania jest Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych.
"Sektor Technologii wobec ryzyk i szans klimatycznych. Wyzwania inwestycyjne" 
20 czerwca 2023
godzina: 10:00 - 13:00
Centralny Dom Technologii
Warszawa

Spotkanie ma charakter zamknięty, wymagana jest rejestracja i potwierdzenie udziału przez organizatorów

ZAREJESTRUJ SIĘ >>

Iwona Cymerman

partnerka zarządzająca funduszu FundingBox.VC
Iwona współprowadzi fundusz FundingBox.VC. Wraz z zespołem inwestuje w firmy na wczesnym etapie rozwoju, mające jasno określoną przewagę technologiczną i dzięki swoim zróżnicowanym doświadczeniom zawodowym wspiera założycieli we wzroście ich firm na rynkach międzynarodowych.

Maria Ibisz

Starsza menagerka, Deloitte
Maria jest odpowiedzialna za rozwój usług strategii ESG, raportowania oraz digitalizacji procesów ESG, członkini grupy roboczej ekspertów przy EFRAG pracujących nad kształtem Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS/CSRD)

Mateusz Krawczyński

Consulting Director, Greentech at Netguru

Noemi Malska

General Manager in Europe Findings.co
Noemi od 10 lat odpowiada za rozwój spółek technologicznych. Obecnie, jako general manager, z ramienia izraelskiej spółki FINDINGS, jest odpowiedzialna za rozwój biznesowy na rynkach Europejskich. FINDINGS odpowiada na rosnące potrzeby związane z compliance i analizą łańcucha dostawców. Dostarcza zautomatyzowane narzędzie do wykonywania wszystkich procesów m.in ESG, w obszarze pozyskiwania, oceny, analizy i zarządzania danymi, w ramach samooceny i oceny całego łańcucha dostawców a następnie raportowania wyników do interesariuszy. Prywatną ścieżkę zrównoważonego rozwoju, Noemi zaczęła 20 lat temu, gdy przesiadła się na rower, jako całoroczny środek transportu w mieście.

Jan T. Mizgajski

Sustainability Science Leader, Clouds on Mars
Dr Jan T. Mizgajski ma ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze Sustainability. Specjalizuje się w digitalizacji procesów raportowania ESG, w szczególności emisji gazów cieplarnianych z zakresu 3. Zebrał unikalne doświadczenie z wielu ról w konsultingu, administracji rządowej, agencjach międzynarodowych, instytucjach naukowych w kraju i zagranicą. Dr Mizgajski był polskim delegatem na konferencje klimatyczne ONZ oraz grupy robocze Komisji Europejskiej zajmujące się zmianami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem. Aktualnie uczestniczy w pracach grup roboczych: ds. usprawnienia raportowania ESG przy Ministerstwie Finansów i stosowania Taksonomii UE przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Marcin Petrykowski

CEO, President of the Management Board for Atende S.A.
Doświadczony międzynarodowy profesjonalista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu działalnością operacyjną, strategiczną oraz wzrostem dla globalnych instytucji rynku kapitałowego, przedsiębiorstw technologicznych oraz przedsięwzięć regionalnych. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w Atende S.A., technologicznej grupie notowanej na GPW. Ponadto, pełni funkcję doradcy dla VaubanInfrastructurePartners, wspierając strategię na region Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). Przed obecnymi rolami pracował w S&P Global, zarządzając całościowym biznesem w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) oraz wprowadzając firmę do Polski i CEE. Rozpoczął karierę w bankowości korporacyjnej w Citibanku, a następnie pracował jako dyrektor wykonawczy w J.P. Morgan Corporateand Investment Bank w Londynie, gdzie odpowiadał za rynek niemiecki, rosyjski oraz CEE, jednocześnie pełniąc funkcję zastępcy dyrektora generalnego J.P. Morgan w Polsce. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze technologii i gospodarki cyfrowej oraz uznany za wiodący głos obszaru gospodarki cyfrowej, technologii, nowej gospodarki i rynków kapitałowych w Polsce i regionie CEE.

Małgorzata Walczak

Managing PFR GreenHub Fund of Funds
Od 2021 roku zarządza Funduszem Funduszy PFR Green Hub FoF, który inwestuje w fundusze VC inwestujące w czyste technologie, a także programem PFR NCBR CVC. Małgorzata reprezentuje PFR Ventures w Radach Inwestorów i Komitetach Inwestycyjnych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe (Dyrektorka Generalna w dużych firmach) oraz 14-letnie doświadczenie na rynku VC w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach działalności anielskiej zainwestowała w 5 start-upów. Wcześniej wraz z ENEA S.A. współtworzyła pierwszy fundusz korporacyjny CVC nastawiony na wieloetapowe inwestycje w polski sektor energetyczny. Małgorzata posiada dyplom MBA Uniwersytetu Minnesota i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł magistra kulturoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego, D.E.A. Uniwersytetu Sorbona (Paryż VII, III), jest także absolwentką dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Lucyna Stańczak-Wuczyńska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas, przewodnicząca rady Chapter Zero Poland
Uzyskała tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na wydziale Finansów i Statystyki i jest również absolwentką studiów podyplomowych Advanced European Studies w College of Europe w Brugii, Belgia. W swojej karierze zawodowej pełniła szereg funkcji w zakresie ładu korporacyjnego, była członkiem Rad Nadzorczych (lub obserwatorem) i członkiem komitetów audytu i ryzyka miedzy innymi w Emitel Sp. z o.o, Polkomtelu Sp. z o.o., Alior Banku S.A., Polskich Inwestycjach Rozwojowych oraz była członkiem Advisory Board Funduszu Private Equity Concordia 21, obecnie zasiada w radzie nadzorczej Erste Bank, Hungary w Budapeszcie oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie. Tematyka zrównoważonego rozwoju i Green Economy Transition były zawsze ważnym obszarem zainteresowania w jej pracy zawodowej. Zajmowała się finansowaniem projektów związanych z energetyka odnawialna, energooszczędnością, niskoemisyjnością, sustainable finance, (Polseff, Polfref w EBOR), inwestowaniem w zielone obligacje, zielone listy zastawne, oraz tematyką ESG w obszarze corporate governance i raportowaniu. W roku 2015 została uhonorowana nagrodą jednej z 10 najbardziej wpływowych kobiet Polskich finansów, przyznaną przez Instytut Innowacyjna Gospodarka wraz z fundacją Znane Ekspertki oraz Związkiem Banków Polskich.

Barbara Nowakowska

Dyrektorka zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych