Chcesz wiedzieć, jak podejmować właściwe decyzje w obliczu zmiany klimatu?
Dołącz do Chapter Zero Poland - programu rozwoju kompetencji organów zarządczych i nadzorczych spółek. Koordynatorem inicjatywy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Świat stoi przed ogromnym wyzwaniem związanym ze zmianą klimatu,  a rządy zaczynają wdrażać polityki transformacji w stronę zero-emisyjności. Jednak skuteczne zmiany nie nastąpią bez zaangażowania biznesu, który także ma tu do odegrania ogromną rolę, tylko musi wiedzieć jak ją wypełnić. Klimat powinien stać się dziś obowiązkową częścią troski organów zarządczych i nadzorczych (rad nadzorczych) o spółki, a spółki powinny zająć się klimatem w sposób priorytetowy.

Chapter Zero Poland, polska odsłona międzynarodowej inicjatywy Climate Governance powołanej przez World Economic Forum, powstała, by podnieść świadomość konsekwencji zmiany klimatu dla biznesu i wpływu biznesu na klimat. Dostarcza wiedzę, konkretne narzędzia i przede wszystkim tworzy platformę wymiany doświadczeń pomiędzy członkami i członkiniami zarządów i rad nadzorczych oraz ekspertami i ekspertkami. Zapewnia wysoką jakość i dużą efektywność debat, które powinny stać się podstawą do podejmowania dobrych decyzji dla klimatu i biznesu.

Chapter Zero Poland pomaga prezesom, prezeskom oraz członkom i członkiniom rad nadzorczych zidentyfikować ryzyka i szanse, jakie niesie zmiana klimatu, a następnie zainwestować w odpowiednie możliwości oraz opracowanie strategii biznesowych w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej. 

Chapter Zero Poland to inicjatywa działająca pod auspicjami Światowego Forum Ekonomicznego, skupiająca członków, członkinie rad nadzorczych oraz prezesów i prezeski najważniejszych spółek. Członkostwo i zaangażowanie osobiste osób kierujących i nadzorujących firmami ma tu kluczowe znaczenie i jest niezbędne. 

Co oferuje Chapter Zero Poland: 

  • Narzędzia i pomysły niezbędne do sprostania wyzwaniu, jakim jest przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu i polityki rządów w zakresie nisko- i zero-emisyjności (finansowanie, analiza ryzyka, sprawozdawczość, łańcuch dostaw itd.)
  • Niezbędną i głęboką wiedzę ekspercką podaną w postaci szkoleń, warsztatów, seminariów, lektur, nagrań video, narzędzi do samooceny 
  • Platformę do ważnych dyskusji i refleksji o wyzwaniach stojących dziś przed biznesem w zakresie zmiany klimatu i polityce klimatycznej rządów i Unii Europejskiej 

>> DOŁĄCZ DO CHAPTER ZERO POLAND <<

Członkostwo honorowe

prof. dr hab. Szymon Malinowski

Profesor, dyrektor Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki, Uniwersytet Warszawski, członek honorowy Chapter Zero Poland
Stopnie i tytuły: Profesor nauk o Ziemi, 2008. Doktor habilitowany nauk fizycznych, dyscyplina geofizyka, specjalność fizyka atmosfery (IGF PAN), 1998. Tytuł pracy: Drobnoskalowa struktura chmur kłębiastych. Doktor nauk przyrodniczych w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki PAN (IGF PAN), 1988. Tytuł pracy: Zachowanie się smug chłodniowych i kominowych w różnych warunkach atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów mieszania Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman. Magister fizyki, specjalność: fizyka atmosfery, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 1982. Tytuł pracy: Wyniesienie wysokościowe emisji z kominów w różnych warunkach atmosferycznych. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Haman Zatrudnienie: od 2002: profesor na Wydziale Fizyki UW 1992-2002: adiunkt w IGF UW 1990-1992: pracownik naukowy w na Wydziale Fizyki Universite du Quebec a Montreal, Kanada 1988-1990: adiunkt w IGF UW 1987-1988: starszy asystent w IGF UW 1982-1986: doktorant w IGF PAN (w 1985 służba wojskowa) Stypendia i naukowe pobyty zagraniczne 2013 - 2014 (semestr zimowy) - profesor wizytujący, Institut für Physik der Atmosphäre, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Niemcy; 2011: sześciotygodniowy pobyt w Kavli Institute for Theoretical Physics University of California, Santa Barbara, USA; 1995-2012: wielokrotne kilkutygodniowe lub kilkumiesieczne wyjazdy jako Visiting Scientist do National Center for Atmospheric Research, w Boulder, Colorado, USA; 1994-2000: kilkutygodniowe wizyty w Institut für Physik der Atmosphäre, DLR, Oberpfaffenhofen k. Monachium, Niemcy, w ramach współpracy dwustronnej, w tym udział w lotach pomiarowych na samolotach DLR; 1993 i 1995: dwutygodniowe pobyty w Centre National de Recherches Météorologiques, Tuluza, Francja; 1990-1992: dwuletni staż naukowy na Universite du Quebec a Montreal, Kanada. Pełnione funkcje: 2020-2022 - przewodniczący interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk od 2016 - dyrektor Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW 2002-2013 - kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW

Rada Programowa Chapter Zero Poland

Lucyna Stańczak-Wuczyńska

Przewodnicząca Rady Programowej Chapter Zero Poland
Uzyskała tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na wydziale Finansów i Statystyki i jest również absolwentką studiów podyplomowych Advanced European Studies w College of Europe w Brugii, Belgia. W swojej karierze zawodowej pełniła szereg funkcji w zakresie ładu korporacyjnego, była członkiem Rad Nadzorczych (lub obserwatorem) i członkiem komitetów audytu i ryzyka miedzy innymi w Emitel Sp. z o.o, Polkomtelu Sp. z o.o., Alior Banku S.A., Polskich Inwestycjach Rozwojowych oraz była członkiem Advisory Board Funduszu Private Equity Concordia 21, obecnie zasiada w radzie nadzorczej Erste Bank, Hungary w Budapeszcie oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie. Tematyka zrównoważonego rozwoju i Green Economy Transition były zawsze ważnym obszarem zainteresowania w jej pracy zawodowej. Zajmowała się finansowaniem projektów związanych z energetyka odnawialna, energooszczędnością, niskoemisyjnością, sustainable finance, (Polseff, Polfref w EBOR), inwestowaniem w zielone obligacje, zielone listy zastawne, oraz tematyką ESG w obszarze corporate governance i raportowaniu. W roku 2015 została uhonorowana nagrodą jednej z 10 najbardziej wpływowych kobiet Polskich finansów, przyznaną przez Instytut Innowacyjna Gospodarka wraz z fundacją Znane Ekspertki oraz Związkiem Banków Polskich.

Dominika Bettman

Członkini Rady Programowej Chapter Zero Poland
Dyrektor Generalna Microsoft w Polsce

Iva Georgijew

Członkini Rady Programowej Chapter Zero Poland
Iva Georgijew od stycznia 2022 pełni funkcję Przewodniczącej Rady Dyrektorów w Deloitte Central Europe. Jej prawie 30- letnia kariera zawodowa związana jest głównie z tematyką podatków międzynarodowych w zakresie cen transferowych, gdzie osiągnęła pozycję jednej z najbardziej uznawanych ekspertek, doradzając zarówno największym międzynarodowym korporacjom, jak i wiodącym prywatnym przedsiębiorstwom z różnych branż, które rozwijają swoją działalność w krajach Europy Środkowej. Iva zajmuje stanowisko Partnera i kieruje Zespołem Cen Transferowych w Europie Środkowej. Od czerwca 2019 roku jest również Liderką Linii Usługowej Cen Transferowych w strukturze DCE, która obejmuje ponad 35 krajów Europy oraz Afryki. Od lat niezwykle aktywnie wspiera budowanie rozwoju opartego o długotrwałe wartości i poszanowanie różnorodności zarówno w Deloitte, jak i w firmach działających na rynkach Europy Środkowej. Jako liderka inicjatywy SheXO by Deloitte od ponad 10 lat promuje rozwój zawodowy kobiet na stanowiskach kierowniczych. Z jej pomocy i doświadczenia skorzystało wiele liderek i utalentowanych młodych kobiet, które dynamicznie rozwijają swoje kariery zawodowe. Iva była pierwszą Liderką Diversity & Inclusion w Deloitte Central Europe w latach 2011 -2019 i nadal aktywnie angażuje się w rozwój kobiecego przywództwa, włączając w prowadzone inicjatywy również mężczyzn. Za swoje osiągnięcia biznesowe została uhonorowana m.in. nagrodą „Businesswoman Roku 2016” w kategorii "Sukces w świecie korporacji" (Fundacja Sukces Pisany Szminką) oraz w 2017 umieszczona na liście najbardziej wpływowych kobiet przez Magazyn „Wysokie Obcasy” Gazety Wyborczej. Pełniąc rolę przewodniczącej Rady Dyrektorów Deloitte Central Europe, Iva wpisała w swoje cele osobiste tematykę transformacji klimatycznej i zrównoważonego rozwoju jako zagadnienia istotne, zobowiązując się nadać im jeszcze wyższa rangę w biznesowej strategii liderów firmy Deloitte. Prywatnie Iva jest mamą dwóch wspaniałych córek, które wspiera w ich wyborach życiowych, pasjonuje się sztuką współczesną i kocha przyrodę. Iva posiada tytuł magistra handlu zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Intermediate Diploma in Executive Coaching z Academy of Executive Coaching, London.

Filip Gorczyca

Członek Rady Programowej Chapter Zero Poland
Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Członek Rad Nadzorczych spółek: CCC, Ferro, Develia oraz Artifex Mundi. Przewodniczący Komitetu Audytu w CCC oraz Członek Komitetów Audytu w Ferro, Develia i Artifex Mundi. W latach 2020-2021 Członek Rady Nadzorczej Protektor, a w latach 2017-2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu Money Makers TFI. W latach 2017-2019 Wiceprezes Zarządu i CFO Alior Banku. Następnie, w latach 2020-2021 Członek Zarządu funduszu private equity Luma Holding Ltd. Wcześniej, w latach 2016-2017, pełnił funkcję Senior Investment Director w Grupie Medicover, gdzie odpowiadał m.in. za pierwszą ofertę publiczną akcji zakończoną debiutem na Giełdzie w Sztokholmie. W latach 2004-2016 był związany z międzynarodową firmą doradczą PwC, gdzie od 2011 r., jako Wicedyrektor, odpowiadał za usługi w zakresie rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Autor licznych publikacji z zakresu rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego, prelegent na kongresach i konferencjach. Jest absolwentem programów menedżerskich na Harvard Business School i Singularity University oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat ACCA (FCCA).

Ewa Radkowska-Świętoń

Członkini Rady Programowej Chapter Zero Poland
Jest obecnie niezależną członknią Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w spółce Kruk S.A. oraz niezależną członkinią Rady Nadzorczej i przewodniczącą Komitetu Audytu w Ipopema Securities S.A., pełni także funkcję członkini Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego przy GPW Benchmark S.A oraz Komitetu Ryzyka KDPW_CCP S.A.  Jest prezeską Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz ekspertką Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska na Uczelni Łazarskiego. W przeszłości była Prezeską Zarządu Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A oraz Wiceprezeską, a następnie Prezeską Zarządu notowanej na GPW spółki Skarbiec Holding S.A,. W latach 2008 – 2017 pełniła funkcję Członkini Zarządu, a następnie Wiceprezeski Nationale Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., gdzie odpowiadała za inwestycje oraz ład korporacyjne największego polskiego otwartego funduszu emerytalnego o aktywach pod zarządzaniem przekraczających 70 mld zł.  Pracowała także jako zarządzająca funduszami w Aviva Investors Polska SA, a także ING TFI S.A. (obecnie NN Investment Partners), a także jako analityk akcji w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada certyfikat CFA Chartered Financial Analyst) oraz FRM (Financial Risk Manager)

Janusz Reiter

Członek Rady Programowej Chapter Zero Poland
Założyciel i przewodniczący Rady Centrum Stosunków Międzynarodowych, były ambasador Polski w Niemczech i USA, były Specjalny Wysłannik do Spraw Zmian Klimatycznych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych i prasowych. Publikował m.in. w „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „Weltwoche“, „Washington Post“, „Wall Street Journal“, „Die Zeit“, a także w polskiej prasie. Odznaczony Krzyżem Wielkim Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec i otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Jest stypendystą Woodrow Wilson Center for International Scholars oraz Richard-von-Weizsaecker Fellow Fundacji Roberta Boscha. Był członkiem rad nadzorczych i doradczych wielu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, m.in. jak DaimlerChrysler, SwissRe Europe, Hypovereinsbank, Presspublica, Vattenfall Europe, Siemens Polska oraz rad międzynarodowych fundacji i organizacji naukowych, m.in. Institute for Advanced Study Berlin. Obecnie jest członkiem m.in. Rad Nadzorczych ERGO Hestia SA, Erbud SA, Solaris Bus & Coach.

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Członkini Rady Programowej Chapter Zero Poland
Blisko 20-letnie doświadczenie pracy w Radach Nadzorczych i Komitetach spółek publicznych, prywatnych i fundacji. Obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej mBanku, przewodnicząca Komitetu Audytu Ghelamco, Grupy Pracuj oraz niezależny członek Komitetu Audytu Światowego Programu Żywnościowego ONZ w Rzymie, a także niezależny członek Komitetu Audytu UNAIDS w Genewie. Pełniła funkcję członka rady nadzorczej w Budimex SA, Banku BPH, Trans EU, Bumar. Pracuje w Szkole Głównej Handlowej od 2002 roku, prowadząc zajęcia ze studentami na kierunku ekonomicznej analizy prawa i ekonomii instytucjonalnej. Stypendystka Fundacji Fulbrighta współpracowała z Oliverem Williamsonem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w Haas Business School. Jest autorką wielu artykułów i książek z zakresu ładu korporacyjnego oraz agendy ESG, promuje idee i Dobre Praktyki Corporate Governance oraz Zrównoważonego Rozwoju. Jest Ambasadorem GAP - Programu Bank of America and Vital Voices, wspierającego przedsiębiorczość wśród kobiet.

Piotr Wachowiak

Członek Rady Programowej Chapter Zero Poland
Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Zarządzania SGH. Zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, zastępca przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich. Absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS na kierunku organizacja i zarządzanie. Od 30 lat związany z praktyką gospodarczą, był m.in. zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz oraz kanclerzem SGH. Specjalizuje się w problematyce CSR oraz zarządzania ludźmi w organizacji. Autor i współautor prac naukowych na temat m.in. polityki personalnej, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, a także negocjacji i CSR.

Katarzyna Zawodna-Bijoch

Członkini Rady Programowej Chapter Zero Poland
Związana z grupą Skanska od 2006 roku. Pełni funkcję prezesa biurowej spółki Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) od 2016 roku, wcześniej odpowiadała za działalność spółki w Polsce. Aktualnie jest odpowiedzial¬na za strategię oraz działania spółki w zakresie zrównoważonych i innowacyjnych inwestycji biurowych w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech, na dziesięciu rynkach w: Warszawie, Pradze, Budapeszcie, Bukareszcie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Obecnie zarządza portfelem ok. 460 tys. mkw. powierz¬chni biurowych. Katarzyna Zawodna-Bijoch, jako jedna z pierwszych osób w Polsce, ponad 10 lat temu uczestniczyła we wprowadzeniu na rynek nieruchomości biurowych systemu certyfikacji LEED w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, certyfikując budynki Skanska. Katarzyna aktualnie aktywnie działa także na rzecz poprawy standardów etycznych w regionie. Jest członkinią rad programowych ONZ Global Compact oraz Kongresu Obywatels¬kiego – międzyśrodowiskowego projektu obywatelskiego promującego zrównoważony rozwój w Polsce. Ponadto posiada tytuł LEED Accredited Professional. Jednocześnie ważnymi tematami dla niej są różnorodność i włączanie (diversity and inclusion), tworzenie środowiska równych szans, w tym budynków bez barier czy wzmacnianie kobiet w biznesie. Została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami branżowymi, m.in. Personality of the Year (nagroda Eurobuild) i Top Woman in Real Estate w 2020 roku. W uznaniu jej osiągnięć zawodowych i w dziedzinie przywództwa przyznano jej również członkostwo programu RICS Fellow.

Komitet Sterujący Chapter Zero Poland

Irena Pichola

Wiceprezeska zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca Komitetu Sterującego Chapter Zero Poland
Irena Pichola posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie strategicznym ESG. Prowadziła złożone projekty dla klientów z różnych branż, w tym wdrażanie strategii ESG, analizę relacji z interesariuszami ESG, planowanie strategiczne w celu promowania zrównoważonych inwestycji oraz wdrażanie strategii efektywności energetycznej. Irena jest bardzo aktywna w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju, takich jak GRI, WBCSD, CSR Europe. W Deloitte Irena przewodziła zespołowi Sustainability Consulting w regionie Europy Środkowej – nadzoruje i zarządza zespołem 140 ekspertów z 18 krajów regionu. Jest również globalną liderką zrównoważonego rozwoju sektora publicznego i członkinią zespołu dedykowanego pracy z instytucjami UE w obszarze zrównoważonego rozwoju. W 2021 r. została uhonorowana jako jedna z 25 liderek zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Maria Krawczyńska-Kaczmarek

Prezeska zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Liderka, ekspertka, menedżerka, pasjonatka, trenerka i wykładowczyni z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie praktyki zrównoważonego rozwoju, CSR, ESG i zrównoważonych finansów. Director, Sustainability and Reputational Risk w Standard Chartered Bank. Jako prezeska Zarządu nadzoruje merytoryczny rozwój FOB. Od sierpnia 2023 r. do marca 2024 r. w roli dyrektorki generalnej odpowiadała za rozwój i transformację organizacji oraz zarządzanie projektami i zespołem FOB. Aktywnie zaangażowana w rozwój i promowanie tematyki zrównoważonego rozwoju w lokalnych i międzynarodowych inicjatywach. Od marca 2024 członkini EFRAG Banking Advisory Panel – ciała doradczego wspierającego przygotowanie sektorowych ESRS. Członkini Grup Roboczych w ramach Platformy Zrównoważonych Finansów przy MF. Członkini Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej oraz Rady Innowatorów ESG Polskiego Stowarzyszenia ESG. Wykładowczyni i trenerka w m.in. Uczelni Łazarskiego, Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów, GPW Growth, Szkole ESG, Instytucie Compliance, EY Academy of Business. Jurorka w konkursie The Best Annual Report Instytutu Rachunkowości i Podatków. Inicjatorka, członkini założycielka i członkini Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia POLSIF – Sustainable Investment Forum Poland. W latach 2017-2023 roku była odpowiedzialna za zarządzanie i realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Banku BNP Paribas, stworzenie obszaru Sustainability w banku, wprowadzenie raportowania zintegrowanego a także rozwój obszaru zrównoważonych finansów i stworzenie centrum kompetencji w zakresie strukturyzacji zrównoważonych produktów. Inicjatorka programu Bank Zielonych Zmian. Członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas. Od okresie 2021-2023 r. była członkinią grupy roboczej ds. wypracowania jednolitego standardu raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) dla UE (zgodnie z CSRD) w ramach prac EFRAG. Doświadczenie zawodowe w obszarze zrównoważonego rozwoju zdobywała również m.in. w zespole Deloitte Sustainability Consulting Central Europe, gdzie odpowiadała za projekty z zakresu raportowania niefinansowego, strategiczne zarządzanie CSR/ESG i zarządzanie projektami na rzecz klientów biznesowych i instytucjonalnych na skalę Europy Środkowo-Wschodniej. Wcześniej zajmowała się CSR w Tchibo Warszawa i filantropią korporacyjną w Forum Darczyńców. Alumna Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim i zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła kurs ze zrównoważonych finansów na Uniwersytecie Cambridge. Prywatnie aktywnie zaangażowana społecznie, głęboko wierzy w synergię celów biznesowych i społecznych, z dewizą „po pierwsze człowiek”.

Magdalena Grzankowska

Prezeska Fundacji PFR

Jarek Rot

Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas Bank Polska
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (dwa dyplomy), uczestnik licznych programów rozwoju menadżerów realizowanych m.in. przez Grupę BNP Paribas, Harvard Business School oraz Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Na przestrzeni blisko 20 lat swojej aktywności zawodowej wielokrotnie angażował się w prace grup roboczych przy Związku Banków Polskich, przyczyniając się do wypracowywania nowych standardów i rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem (m.in. implementacja Nowej Umowy Kapitałowej i kolejnych dokumentów Bazylejskich) oraz płynności średnio i długoterminowej (m.in. sekurytyzacja, listy zastawne). Z ramienia ZBP był wyznaczany jako ekspert wspierający sejmowe prace Komisji Finansów Publicznych w zakresie sekurytyzacji oraz reprezentujący środowisko bankowe w konsultacjach dotyczących wspomnianych powyżej zagadnień prowadzonych z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwem Finansów. Przez kilkanaście lat aktywnie współtworzył polski rynek międzybankowy, współpracując z przedstawicielami innych banków oraz z Narodowym Bankiem Polskim. Od kilku lat aktywnie wspiera rozwój programów i instrumentów pozwalających przeciwdziałać zmianom klimatycznym oraz sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. Inicjator powołanego w 2018 roku w Banku BNP Paribas centrum kompetencji w zakresie finansowania programów zrównoważonego rozwoju we współpracy z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami finansowymi. Od 2020 roku sprawuje w banku funkcję Chief Sustainability Officera i Przewodniczącego Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju. Za wkład w rozwój polskiej bankowości uhonorowany Odznaka Honorową ZBP. Jest inicjatorem i współtwórcą Komitetu Zarządzających Aktywami i Pasywami przy Związku Banków Polskich.

Marta Machus-Burek

Senior Partner, Wiceprezeska Zarządu, Dyrektorka Działu Doradztwa Strategicznego i Działu Powierzchni Handlowych w Colliers
Marta posiada kompleksowe i wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych.  Od 2013 r. stoi na czele działu Doradztwa Strategicznego oraz Działu Powierzchni Handlowych w Colliers. Jest członkiem Colliers EMEA Core Retail team, gdzie reprezentuje kraje z regionu CEE. Współpracowała z wieloma inwestorami oraz właścicielami centrów handlowych, parków handlowych i projektów mixed-use zarówno w Polsce, jak i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, doradzając im w tworzeniu optymalnych strategii biznesowych oraz realizując procesy marketingu oraz wynajmu powierzchni handlowych. Realizuje również doradztwo w zakresie rozwoju biznesu dla sieci handlowych oraz doradza funduszom inwestycyjnym przy transakcjach nabycia biznesów handlowych. Od 2021 roku, jako Wiceprezeska Zarządu Colliers ds. Strategii,  Marta odpowiada za rozwój i realizację strategii firmy w Polsce w wyznaczonych obszarach, skierowanych na budowanie dodatkowej wartości w łańcuchu usług firmy. Są to m.in. usługi z zakresu nowych technologii budynkowych (smart buildings), ESG, usługi w zakresie organizacji zachęt inwestycyjnych dla firm oraz badania rynkowe. Jednocześnie Marta kieruje wybranymi projektami z zakresu doradztwa strategicznego dla klientów Colliers. W ramach tworzenia i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju organizacji nadzoruje i odpowiada za obszar transformacji zrównoważonej Colliers, wspierając pracę zespołu skierowanego na wewnętrzne obszary zrównoważonego rozwoju firmy. Od lat Marta aktywnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, występując podczas różnorodnych konferencji branżowych w kraju i za granicą. Działa w organizacjach branżowych Urban Land Institute (ULI) , ABSL, Chapter Zero. Od 2020 roku, jako mentorka w programie mentorskim ULI, wspiera rozwój ludzi na początkowym etapie ich rozwoju zawodowego.

Halina Frańczak

Chief Sustainability Officer - Polska, Ukraina i kraje bałtyckie, Deloitte
Halina Frańczak odpowiada w Deloitte Polska za całokształt działań związanych z Corporate Responsibility & Sustainability w szczególności za realizację strategii WorldImpact, wdrażanie programu dekarbonizacji firmy zgodnego z SBTi, politykę środowiskową oraz raportowanie wpływu zgodnie z wymogami globalnej sieci Deloitte. Halina jest także członkinią zarządu Fundacji Deloitte Polska, którą współtworzyła. Wspiera również zespół realizujący projekty klienckie w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jest audytorem wewnętrznym ISO 14001. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała w wiodących międzynarodowych firmach doradczych kierując zespołami komunikacji oraz ESG.

Zespół projektowy

Olga Moskalewicz-Lewandowska

Menedżerka programu, odpowiedzialna za relacje z członkami i członkiniami programu

Daniel Kiewra

Główny Ekspert ds. Klimatu i Energii Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Miłosz Marchlewicz

Dyrektor ds. promocji i komunikacji

Koordynator programu

Opiekun merytoryczny

Partner strategiczny

Partner wspierający

Partner wspierający

Partner wspierający

Eksperckie organizacje partnerskie

Chapter Zero Poland jest lokalną odsłoną, powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne inicjatywy Climate Governance.