Chcesz wiedzieć jak podejmować właściwe decyzje w obliczu zmian klimatycznych?
Dołącz do Chapter Zero Poland - programu rozwoju kompetencji organów zarządczych i nadzorczych spółek. Koordynatorem inicjatywy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Świat stoi przed ogromnym wyzwaniem związanym ze zmianami klimatu,  a rządy zaczynają wdrażać polityki transformacji niskoemisyjnej i zero-emisyjności. Jednak skuteczne zmiany nie nastąpią bez zaangażowania biznesu, który także ma tu do odegrania ogromną rolę, tylko musi wiedzieć jak ją wypełnić. Klimat powinien stać się dziś obowiązkową częścią troski organów zarządczych i nadzorczych (rad nadzorczych) o spółki, a spółki powinny zająć się klimatem w sposób priorytetowy.

Chapter Zero Poland, polska odsłona międzynarodowej inicjatywy Climate Governance powołanej przez World Economic Forum, powstał by podnieść świadomość konsekwencji zmian klimatycznych dla biznesu i wpływu biznesu na klimat. Dostarcza wiedzę, konkretne narzędzia i przede wszystkim tworzy platformę wymiany doświadczeń pomiędzy członkami i członkiniami zarządów i rad nadzorczych oraz ekspertami i ekspertkami. Zapewnia wysoką jakość i dużą efektywność debat, które powinny stać się podstawą do podejmowania dobrych decyzji dla klimatu i biznesu.

Chapter Zero Poland pomaga prezesom, prezeskom oraz członkom i członkiniom rad nadzorczych zidentyfikować ryzyka i szanse, jakie niosą zmiany klimatyczne, a następnie zainwestować w odpowiednie możliwości oraz opracowanie strategii biznesowych w zakresie łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich. 

Chapter Zero Poland to inicjatywa działająca pod auspicjami Światowego Forum Ekonomicznego skupiająca członków, członkinie rad nadzorczych oraz prezesów i prezeski najważniejszych spółek. Członkostwo i zaangażowanie osobiste osób kierujących i nadzorujących firmami ma tu kluczowe znaczenie i jest niezbędne. 

Co oferuje Chapter Zero Poland: 

  • Narzędzie i pomysły niezbędne do sprostania wyzwaniom jakim jest przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych i polityki rządów w zakresie nisko- i zero-emisyjności (finansowanie, analiza ryzyka, sprawozdawczość, łańcuch dostaw itd.)
  • Niezbędną i głęboką wiedzę ekspercką podaną w postaci szkoleń, warsztatów, seminariów, lektur, nagrań video, narzędzi do samooceny 
  • Platformę do ważnych dyskusji i refleksji o wyzwaniach stojących dziś przed biznesem w zakresie zmian klimatycznych i polityce klimatycznej rządów i Unii Europejskiej 

>> DOŁĄCZ DO CHAPTER ZERO POLAND <<

Rada Chapter Zero Poland

Lucyna Stańczak-Wuczyńska

Przewodnicząca Rady Chapter Zero Poland
Uzyskała tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na wydziale Finansów i Statystyki i jest również absolwentką studiów podyplomowych Advanced European Studies w College of Europe w Brugii, Belgia. W swojej karierze zawodowej pełniła szereg funkcji w zakresie ładu korporacyjnego, była członkiem Rad Nadzorczych (lub obserwatorem) i członkiem komitetów audytu i ryzyka miedzy innymi w Emitel Sp. z o.o, Polkomtelu Sp. z o.o., Alior Banku S.A., Polskich Inwestycjach Rozwojowych oraz była członkiem Advisory Board Funduszu Private Equity Concordia 21, obecnie zasiada w radzie nadzorczej Erste Bank, Hungary w Budapeszcie oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie. Tematyka zrównoważonego rozwoju i Green Economy Transition były zawsze ważnym obszarem zainteresowania w jej pracy zawodowej. Zajmowała się finansowaniem projektów związanych z energetyka odnawialna, energooszczędnością, niskoemisyjnością, sustainable finance, (Polseff, Polfref w EBOR), inwestowaniem w zielone obligacje, zielone listy zastawne, oraz tematyką ESG w obszarze corporate governance i raportowaniu. W roku 2015 została uhonorowana nagrodą jednej z 10 najbardziej wpływowych kobiet Polskich finansów, przyznaną przez Instytut Innowacyjna Gospodarka wraz z fundacją Znane Ekspertki oraz Związkiem Banków Polskich.

Paweł Dziekoński

Członek Rady Chapter Zero Poland

Iva Georgijew

Członkini Rady Chapter Zero Poland
Iva Georgijew od stycznia 2022 pełni funkcję Przewodniczącej Rady Dyrektorów w Deloitte Central Europe. Jej prawie 30- letnia kariera zawodowa związana jest głównie z tematyką podatków międzynarodowych w zakresie cen transferowych, gdzie osiągnęła pozycję jednej z najbardziej uznawanych ekspertek, doradzając zarówno największym międzynarodowym korporacjom, jak i wiodącym prywatnym przedsiębiorstwom z różnych branż, które rozwijają swoją działalność w krajach Europy Środkowej. Iva zajmuje stanowisko Partnera i kieruje Zespołem Cen Transferowych w Europie Środkowej. Od czerwca 2019 roku jest również Liderką Linii Usługowej Cen Transferowych w strukturze DCE, która obejmuje ponad 35 krajów Europy oraz Afryki. Od lat niezwykle aktywnie wspiera budowanie rozwoju opartego o długotrwałe wartości i poszanowanie różnorodności zarówno w Deloitte, jak i w firmach działających na rynkach Europy Środkowej. Jako liderka inicjatywy SheXO by Deloitte od ponad 10 lat promuje rozwój zawodowy kobiet na stanowiskach kierowniczych. Z jej pomocy i doświadczenia skorzystało wiele liderek i utalentowanych młodych kobiet, które dynamicznie rozwijają swoje kariery zawodowe. Iva była pierwszą Liderką Diversity & Inclusion w Deloitte Central Europe w latach 2011 -2019 i nadal aktywnie angażuje się w rozwój kobiecego przywództwa, włączając w prowadzone inicjatywy również mężczyzn. Za swoje osiągnięcia biznesowe została uhonorowana m.in. nagrodą „Businesswoman Roku 2016” w kategorii "Sukces w świecie korporacji" (Fundacja Sukces Pisany Szminką) oraz w 2017 umieszczona na liście najbardziej wpływowych kobiet przez Magazyn „Wysokie Obcasy” Gazety Wyborczej. Pełniąc rolę przewodniczącej Rady Dyrektorów Deloitte Central Europe, Iva wpisała w swoje cele osobiste tematykę transformacji klimatycznej i zrównoważonego rozwoju jako zagadnienia istotne, zobowiązując się nadać im jeszcze wyższa rangę w biznesowej strategii liderów firmy Deloitte. Prywatnie Iva jest mamą dwóch wspaniałych córek, które wspiera w ich wyborach życiowych, pasjonuje się sztuką współczesną i kocha przyrodę. Iva posiada tytuł magistra handlu zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Intermediate Diploma in Executive Coaching z Academy of Executive Coaching, London.

Filip Gorczyca

Członek Rady Chapter Zero Poland
Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Członek Rad Nadzorczych spółek: CCC, Ferro, Develia oraz Artifex Mundi. Przewodniczący Komitetu Audytu w CCC oraz Członek Komitetów Audytu w Ferro, Develia i Artifex Mundi. W latach 2020-2021 Członek Rady Nadzorczej Protektor, a w latach 2017-2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu Money Makers TFI. W latach 2017-2019 Wiceprezes Zarządu i CFO Alior Banku. Następnie, w latach 2020-2021 Członek Zarządu funduszu private equity Luma Holding Ltd. Wcześniej, w latach 2016-2017, pełnił funkcję Senior Investment Director w Grupie Medicover, gdzie odpowiadał m.in. za pierwszą ofertę publiczną akcji zakończoną debiutem na Giełdzie w Sztokholmie. W latach 2004-2016 był związany z międzynarodową firmą doradczą PwC, gdzie od 2011 r., jako Wicedyrektor, odpowiadał za usługi w zakresie rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Autor licznych publikacji z zakresu rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego, prelegent na kongresach i konferencjach. Jest absolwentem programów menedżerskich na Harvard Business School i Singularity University oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat ACCA (FCCA).

Ewa Radkowska-Świętoń

Członkini Rady Chapter Zero Poland
Jest obecnie niezależną członknią Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w spółce Kruk S.A. oraz niezależną członkinią Rady Nadzorczej i przewodniczącą Komitetu Audytu w Ipopema Securities S.A., pełni także funkcję członkini Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego przy GPW Benchmark S.A oraz Komitetu Ryzyka KDPW_CCP S.A.  Jest prezeską Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz ekspertką Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska na Uczelni Łazarskiego. W przeszłości była Prezeską Zarządu Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A oraz Wiceprezeską, a następnie Prezeską Zarządu notowanej na GPW spółki Skarbiec Holding S.A,. W latach 2008 – 2017 pełniła funkcję Członkini Zarządu, a następnie Wiceprezeski Nationale Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., gdzie odpowiadała za inwestycje oraz ład korporacyjne największego polskiego otwartego funduszu emerytalnego o aktywach pod zarządzaniem przekraczających 70 mld zł.  Pracowała także jako zarządzająca funduszami w Aviva Investors Polska SA, a także ING TFI S.A. (obecnie NN Investment Partners), a także jako analityk akcji w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada certyfikat CFA Chartered Financial Analyst) oraz FRM (Financial Risk Manager)

Janusz Reiter

Członek Rady Chapter Zero Poland
Założyciel i przewodniczący Rady Centrum Stosunków Międzynarodowych, były ambasador Polski w Niemczech i USA, były Specjalny Wysłannik do Spraw Zmian Klimatycznych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych i prasowych. Publikował m.in. w „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „Weltwoche“, „Washington Post“, „Wall Street Journal“, „Die Zeit“, a także w polskiej prasie. Odznaczony Krzyżem Wielkim Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec i otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Jest stypendystą Woodrow Wilson Center for International Scholars oraz Richard-von-Weizsaecker Fellow Fundacji Roberta Boscha. Był członkiem rad nadzorczych i doradczych wielu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, m.in. jak DaimlerChrysler, SwissRe Europe, Hypovereinsbank, Presspublica, Vattenfall Europe, Siemens Polska oraz rad międzynarodowych fundacji i organizacji naukowych, m.in. Institute for Advanced Study Berlin. Obecnie jest członkiem m.in. Rad Nadzorczych ERGO Hestia SA, Erbud SA, Solaris Bus & Coach.

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Członkini Rady Chapter Zero Poland
Blisko 20-letnie doświadczenie pracy w Radach Nadzorczych i Komitetach spółek publicznych, prywatnych i fundacji. Obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej mBanku, przewodnicząca Komitetu Audytu Ghelamco, Grupy Pracuj oraz niezależny członek Komitetu Audytu Światowego Programu Żywnościowego ONZ w Rzymie, a także niezależny członek Komitetu Audytu UNAIDS w Genewie. Pełniła funkcję członka rady nadzorczej w Budimex SA, Banku BPH, Trans EU, Bumar. Pracuje w Szkole Głównej Handlowej od 2002 roku, prowadząc zajęcia ze studentami na kierunku ekonomicznej analizy prawa i ekonomii instytucjonalnej. Stypendystka Fundacji Fulbrighta współpracowała z Oliverem Williamsonem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w Haas Business School. Jest autorką wielu artykułów i książek z zakresu ładu korporacyjnego oraz agendy ESG, promuje idee i Dobre Praktyki Corporate Governance oraz Zrównoważonego Rozwoju. Jest Ambasadorem GAP - Programu Bank of America and Vital Voices, wspierającego przedsiębiorczość wśród kobiet.

Maciej Witucki

Członek Rady Chapter Zero Poland
Od 2019 r. Prezydent Konfederacji Lewiatan – organizacji pracodawców zrzeszającej ponad 4000 firm. Przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska (od 2013 r.) oraz TISE SA (od 2021 r.) W 1991 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, następnie wyjechał na stypendium do Francji, gdzie kształcił się w École Centrale w Paryżu. Specjalizował się w dziedzinie badań operacyjnych i wspomagania decyzji. Od 2008 r. pracował w banku Cetelem Polska, a następnie w zarządzie Lukas Banku, którego w 2005 został prezesem. W 2006 r. został prezesem Telekomunikacji Polskiej i jednocześnie szefem Grupy TP, w której skład wchodziły 23 spółki (m.in. PTK Centertel, Wirtualna Polska, Emitel). W latach 2013-2015 członek Rady Nadzorczej PLL LOT oraz Work Service SA. W latach 2016 – 2019 był prezesem zarządu Work Service SA W latach 2008–2016 Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, które inicjuje dyskusje o kierunkach rozwoju Polski w obszarze gospodarki, polityki, nauki, edukacji oraz tożsamości Polaków. Od 2009 członek Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States, czołowego amerykańskiego think tanku, zajmującego się inicjowaniem publicznych debat na temat polityki międzynarodowej. W latach 2010–2017 był prezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIFP), a w latach 2016 – 2018 pomysłodawca i przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG.

Katarzyna Zawodna-Bijoch

Członkini Rady Chapter Zero Poland
Związana z grupą Skanska od 2006 roku. Pełni funkcję prezesa biurowej spółki Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) od 2016 roku, wcześniej odpowiadała za działalność spółki w Polsce. Aktualnie jest odpowiedzial¬na za strategię oraz działania spółki w zakresie zrównoważonych i innowacyjnych inwestycji biurowych w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech, na dziesięciu rynkach w: Warszawie, Pradze, Budapeszcie, Bukareszcie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Obecnie zarządza portfelem ok. 460 tys. mkw. powierz¬chni biurowych. Katarzyna Zawodna-Bijoch, jako jedna z pierwszych osób w Polsce, ponad 10 lat temu uczestniczyła we wprowadzeniu na rynek nieruchomości biurowych systemu certyfikacji LEED w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, certyfikując budynki Skanska. Katarzyna aktualnie aktywnie działa także na rzecz poprawy standardów etycznych w regionie. Jest członkinią rad programowych ONZ Global Compact oraz Kongresu Obywatels¬kiego – międzyśrodowiskowego projektu obywatelskiego promującego zrównoważony rozwój w Polsce. Ponadto posiada tytuł LEED Accredited Professional. Jednocześnie ważnymi tematami dla niej są różnorodność i włączanie (diversity and inclusion), tworzenie środowiska równych szans, w tym budynków bez barier czy wzmacnianie kobiet w biznesie. Została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami branżowymi, m.in. Personality of the Year (nagroda Eurobuild) i Top Woman in Real Estate w 2020 roku. W uznaniu jej osiągnięć zawodowych i w dziedzinie przywództwa przyznano jej również członkostwo programu RICS Fellow.

Komitet sterujący projektu

Irena Pichola

Partner w Deloitte Polska

Jarosław Rot

Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas Bank Polska

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Piotr Wachowiak

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

Dominika Bettman

Dyrektor Generalna Microsoft w Polsce

Magdalena Grzankowska

Prezeska Fundacji PFR

Zespół projektowy

Olga Moskalewicz-Lewandowska

Menedżerka programu, odpowiedzialna za relacje z członkami i członkiniami programu

Daniel Kiewra

Główny Ekspert ds. Klimatu i Energii Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Miłosz Marchlewicz

Dyrektor ds. promocji i komunikacji

Halina Frańczak

Opiekun programu w Deloitte Polska

stopka