Koordynator programu

Opiekun merytoryczny

Partner strategiczny

Partner wspierający

Partner wspierający

Partner wspierający

Patronat medialny

Eksperckie organizacje partnerskie

Chapter Zero Poland jest lokalną odsłoną, powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne inicjatywy Climate Governance.