Koordynator programu

Opiekun merytoryczny

Partner strategiczny

Partner wspierający

Partner wspierający

Partner wspierający

Eksperckie organizacje partnerskie

Chapter Zero Poland jest lokalną odsłoną, powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne inicjatywy Climate Governance.