Spotkanie Chapter Zero Poland dla rad nadzorczych i zarządów - dyskusja, networking i lunch

19 października na terenie przestrzeni konferencyjnej preCOP odbędzie się spotkanie networkingowe Chapter Zero Poland dla osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach, które są zainteresowane dyskusją na temat swojej roli w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Po panelu z udziałem wybitnych ekspertów i ekspertek zapraszamy na lunch i rozmowy w kuluarach.

W ramach spotkania odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem Lucyny Stańczak-Wuczyńska, przewodniczącej rady nadzorczej Banku BNP Paribas, Ivy Georgijew, przewodniczącej rady nadzorczej Deloitte CE, Filipa Gorczycy, członka rady nadzorczej m.in. CCC S.A. oraz Dariusza Bliźniaka, wiceprezesa zarządu Respect Energy. Partnerami spotkania są Deloitte i Bank BNP Paribas.

"Liderzy_ki biznesu wobec bierności klimatycznej" 
19 października
godzina 11.30 - 13.00
Przestrzeń konferencyjna preCOP
Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Czytaj więcej o preCOP »

Spotkanie ma charakter zamknięty, wymagana jest rejestracja i potwierdzenie udziału przez organizatorów.

Zarejestruj się

Idea spotkania

Struktury nadzorcze w firmach, w tym rady nadzorcze i ich członkowie, ale także osoby zasiadające w zarządach powinny wpisać zapobieganie zmianom klimatycznym na listę swoich strategicznych priorytetów biznesowych. Niezbędna transformacja klimatyczna firm i całych sektorów to ogromne wyzwanie wymagające długofalowego i kosztownego wysiłku. Często niestety aktywne podjęcie tematu transformacji klimatycznej firm i ich zrównoważonego rozwoju jest zastępowane biernością i argumentacją, że zmiany w jednej firmie to tylko koszt i nie mają rzeczywistego wpływu na klimat. Poczucie odpowiedzialności liderów biznesowych nie tylko za wynik, ale przede wszystkim za zrównoważony rozwój firmy ze szczególnym uwzględnieniem klimatu i środowiska, to niezbędna zmiana postaw w biznesie.

  • Czy możemy kształtować postawy odpowiedzialności osobistej, osobistego przywództwa w zakresie klimatu poprzez nadawanie tonu w najwyższych strukturach firmy?
  • W jaki sposób rozwijać regularny dialog między poszczególnymi strukturami i liderami na temat kroków podejmowanych w zakresie celów klimatycznych firmy?
  • Jakie informacje powinni dostawać członkowie rad nadzorczych, by temat klimatu był ich priorytetem i by skutecznie budowali swój wpływ na zarządy w zakresie strategii transformacji klimatycznej firm? Jak rozliczać liderów biznesowych z działań na rzecz klimatu?
  • W jaki sposób edukować akcjonariuszy i pozyskiwać ich zrozumienie oraz wsparcie dla strategii transformacji klimatycznej firm i ich zrównoważonego rozwoju?
  • Jakie znaczenie mogą mieć postawy konkretnych liderów biznesowych w dialogu z interesariuszami firmy, w tym z dostawcami, pracownikami oraz społecznościami lokalnymi na temat koniecznych działań na rzecz klimatu?

Między innymi na powyższe pytania odpowiedzą goście spotkania organizowanego w ramach Chapter Zero Poland, polskiej odsłony powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne Climate Governance Initiative.

Uczestniczki i uczestnicy panelu:

  • LUCYNA STAŃCZAK-WUCZYŃSKA Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas i rady programowej Chapter Zero Poland
  • IVA GEORGIJEW Przewodnicząca Rady Nadzorczej Deloitte CE i rady programowej Chapter Zero Poland
  • FILIP GORCZYCA - Członek Rady Nadzorczej CCC i rady programowej Chapter Zero Poland
  • DARIUSZ BLIŹNIAK - Wiceprezes zarządu Respect Energy

Iva Georgijew

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Deloitte CE
Iva Georgijew od stycznia 2022 pełni funkcję Przewodniczącej Rady Dyrektorów w Deloitte Central Europe. Jej prawie 30- letnia kariera zawodowa związana jest głównie z tematyką podatków międzynarodowych w zakresie cen transferowych, gdzie osiągnęła pozycję jednej z najbardziej uznawanych ekspertek, doradzając zarówno największym międzynarodowym korporacjom, jak i wiodącym prywatnym przedsiębiorstwom z różnych branż, które rozwijają swoją działalność w krajach Europy Środkowej. Iva zajmuje stanowisko Partnera i kieruje Zespołem Cen Transferowych w Europie Środkowej. Od czerwca 2019 roku jest również Liderką Linii Usługowej Cen Transferowych w strukturze DCE, która obejmuje ponad 35 krajów Europy oraz Afryki. Od lat niezwykle aktywnie wspiera budowanie rozwoju opartego o długotrwałe wartości i poszanowanie różnorodności zarówno w Deloitte, jak i w firmach działających na rynkach Europy Środkowej. Jako liderka inicjatywy SheXO by Deloitte od ponad 10 lat promuje rozwój zawodowy kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Lucyna Stańczak-Wuczyńska

przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas
Uzyskała tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na wydziale Finansów i Statystyki i jest również absolwentką studiów podyplomowych Advanced European Studies w College of Europe w Brugii, Belgia. W swojej karierze zawodowej pełniła szereg funkcji w zakresie ładu korporacyjnego, była członkiem Rad Nadzorczych (lub obserwatorem) i członkiem komitetów audytu i ryzyka miedzy innymi w Emitel Sp. z o.o, Polkomtelu Sp. z o.o., Alior Banku S.A., Polskich Inwestycjach Rozwojowych oraz była członkiem Advisory Board Funduszu Private Equity Concordia 21, obecnie zasiada w radzie nadzorczej Erste Bank, Hungary w Budapeszcie oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie. Tematyka zrównoważonego rozwoju i Green Economy Transition były zawsze ważnym obszarem zainteresowania w jej pracy zawodowej. Zajmowała się finansowaniem projektów związanych z energetyka odnawialna, energooszczędnością, niskoemisyjnością, sustainable finance, (Polseff, Polfref w EBOR), inwestowaniem w zielone obligacje, zielone listy zastawne, oraz tematyką ESG w obszarze corporate governance i raportowaniu. W roku 2015 została uhonorowana nagrodą jednej z 10 najbardziej wpływowych kobiet Polskich finansów, przyznaną przez Instytut Innowacyjna Gospodarka wraz z fundacją Znane Ekspertki oraz Związkiem Banków Polskich.

Filip Gorczyca

Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Członek Rad Nadzorczych spółek: CCC, Ferro, Develia oraz Artifex Mundi. Przewodniczący Komitetu Audytu w CCC oraz Członek Komitetów Audytu w Ferro, Develia i Artifex Mundi. W latach 2020-2021 Członek Rady Nadzorczej Protektor, a w latach 2017-2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu Money Makers TFI. W latach 2017-2019 Wiceprezes Zarządu i CFO Alior Banku. Następnie, w latach 2020-2021 Członek Zarządu funduszu private equity Luma Holding Ltd. Wcześniej, w latach 2016-2017, pełnił funkcję Senior Investment Director w Grupie Medicover, gdzie odpowiadał m.in. za pierwszą ofertę publiczną akcji zakończoną debiutem na Giełdzie w Sztokholmie. W latach 2004-2016 był związany z międzynarodową firmą doradczą PwC, gdzie od 2011 r., jako Wicedyrektor, odpowiadał za usługi w zakresie rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Autor licznych publikacji z zakresu rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego, prelegent na kongresach i konferencjach. Jest absolwentem programów menedżerskich na Harvard Business School i Singularity University oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat ACCA (FCCA).

Dariusz Bliźniak

Wiceprezes zarządu Respect Energy
Ekspert w zakresie giełd towarowych i zarządzania ryzykiem. Wieloletni członek Zarządu Towarowej Giełdy Energii (TGE) oraz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT). Członek Zarządu ds. zarządzania ryzykiem i audytu w Respect Energy Towarowy Dom Maklerski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Gaselle Spółka z oo. oraz Dyrektor Zarządzający Right Power Commodities w Polsce. Autor podręczników objaśniających zagadnienia związane z giełdą towarową, towarowymi rynkami terminowymi oraz zarządzaniem funduszami europejskimi.

O programie Chapter Zero Poland

Chapter Zero Poland, które jest częścią, powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne, Climate Governance Initiative, to program rozwoju kompetencji organów nadzorczych i zarządczych spółek. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Program oparty na międzynarodowej współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członkiń i członków rad nadzorczych i zarządów oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie.  Więcej o inicjatywie i aktualnych działaniach można znaleźć na chapterzero.pl

Kwestionariusz dołączenia do Chapter Zero Poland >> https://chapterzero.pl/dolacz/

Koordynator inicjatywy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Partner merytoryczny: Deloitte Polska
Opiekun programu: Bank BNP Paribas
Eksperckie organizacje wspierające: Centrum UNEP/GRID Warszawa, Pracodawcy RP
Partner medialny: Rzeczpospolita