Scenariusze ekonomiczne i klimatyczne w związku z wojną w Ukrainie – rozmowa ekspertów [video]

12 kwietnia odbyło się 5. już spotkanie organizowane w ramach Chapter Zero Poland, programu zwiększania kompetencji osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach firm w Polsce. Spotkanie było poświęcone najnowszym odsłonom raportu Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) i scenariuszom klimatycznym oraz ekonomicznym, które rysują się w związku z wojną w Ukrainie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nagraniem ze spotkania, które otworzył, w imieniu komitetu sterującego Chapter Zero Poland, prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej. Następnie  Bartłomiej Kozek, reprezentujący Centrum UNEP/GRID Warszawa, organizację partnerską Chapter Zero Poland –  opowiedział o trzech odsłonach najnowszego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). 

Następnie odbyła się rozmowa ekspertów poświęcona scenariuszom klimatycznym ekonomicznym, które się rysują w związku z wojną w Ukrainie. Rozmowę poprowadziła Irena Pichola, partnerka Deloitte i członkini komitetu sterującego Chapter Zero Poland. 

W rozmowie wzięli udział:

  • Robert Adamczyk – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
  • dr Leszek Juchniewicz – Doradca Prezesa Zarządu Pracodawców RP
  • Aleksander Łaszek, menedżer Deloitte
  • dr Daniel Kiewra – menedżer Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Prowadząca: Irena Pichola, Partnerka w Deloitte

Kolejne spotkanie Chapter Zero Poland poświęcone roli rad nadzorczych w budowaniu strategii klimatycznych firm, odbędzie się 25 maja podczas Targów CSR stacjonarnie w Expo XXI w Warszawie.

Link do rejestracji udziału w spotkaniu >>
Targi CSR na Linkedin >>