Rola rad nadzorczych w strategiach klimatycznych firm - spotkanie Chapter Zero Poland na Targach CSR

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z partnerami zaprasza do udziału w pierwszym stacjonarnym spotkaniu dla członków i członkiń Chapter Zero Poland oraz osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach spółek, które poświęcone będzie roli rad nadzorczych w tworzeniu strategii klimatycznych organizacji.  Spotkanie będzie miało charakter prelekcji oraz dyskusji ekspertów i ekspertek. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji i potwierdzeniu udziału od organizatora.

Weź udział w spotkaniu Chapter Zero Poland [REJESTRACJA] » 

Rola rad nadzorczych w strategiach klimatycznych firm

25 maja 2022
Godzina 900 – 1230
Sala konferencyjna D, Hala EXPO XXI ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

Spotkanie odbędzie się przy okazji, organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu,  9. Targów CSR – największego wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Podczas Targów, w ramach części konferencyjnej wydarzenia, odbędzie się również premiera raportu z pierwszego badania Chapter Zero Poland, którego celem było poznanie poziomu wiedzy osób zasiadających w radach nadzorczych na temat zmian klimatu. Spotkanie zamknięte odbędzie się w godzinach 9 - 12.30, a ogłoszenie raportu rozpocznie się o godzinie 13.10.

Agenda spotkania

9:00 - 9:30
Rejestracja gości, kawa, herbata

9:30 - 9:45
Powitanie gości i wstęp o inicjatywie

 • Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Iva Georgijew, członkini rady nadzorczej Deloitte
 • Przemysław Furlepa, wiceprezes Banku BNP Paribas

9:45 - 10:15 
Power speeches (podejście od strony wrażliwości, empatii -indywidualnie + podejście biznesowe)

 • Filip Springer - fotograf, reportażysta
 • Karina Litvack - przewodniczaca rady Climate Governance Initiative

10:15 - 11:15
Poziom dojrzałości climate governance w firmach w Polsce - debata organizacji eksperckich/biznesowych:

 • Rafał Baniak - Prezes organizacji Pracodawcy RP,
 • Piotr Borowski - Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
 • Maciej Witucki - Prezydent Konfederacji Lewiatan,
 • Ewa Radkowska - Świętoń - Prezeska zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych
 • Kamil Sobolewski - Główny ekonomista Pracodawców RP
 • Marzena Strzelczak - Prezeska i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Prowadzenie rozmowy - prof. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki, Człowiek Corporate Governance 2021

11:15- 11.30
Przerwa kawowa

11:30 - 12.15
Krótko o strategiach klimatycznych firm - rozmowa o doświadczeniach osób zasiadających w RN i zarządach z prac nad strategiami klimatycznymi organizacji

 • Filip Gorczyca - członek Rady Nadzorczej CCC
 • Paweł Dziekoński - Wiceprezes Zarządu Fakro

Prowadzenie rozmowy:  Halina Franczak, Deloitte

12:15 - 12:30
Podsumowanie spotkania w nawiązaniu do wyników badania “Rady nadzorcze wobec zmian klimatu” i zaproszenie na część konferencyjną Targów CSR

Po zakończeniu spotkania około godziny 13.10 odbędzie się ogłoszenie wyników raportu z badania „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu”, w ramach części konferencyjnej Targów CSR, w bloku „Klimat”

Prelegenci i prelegentki

Marzena Strzelczak

Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, a od końca 2015 roku odpowiada także za rozwój Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej. Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2020 roku.

Przemysław Furlepa

Od października 2017 roku Wiceprezes Zarządu w BNP Paribas Bank Polska odpowiedzialny za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej. Wcześniej najdłużej związany z ING Bankiem Śląskim, gdzie m.in. pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Bankowością Detaliczną, odpowiadał za zarządzanie relacjami z klientami, segmentami i bankowością internetową. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach skoncentrowanych na budowaniu wartości dla klientów poprzez podejście omnikanałowe, wzrost jakości oferty usług Digital oraz współpracę z fin-techami. Wspina się nie tylko po szczeblach kariery – prywatnie jest miłośnikiem wypraw górskich.

Filip Springer

Pisarz i fotograf. Autor wielu cykli reporterskich oraz książek, m.in. „Miedzianka. Historia znikania”, „Wanna z kolumnadą”, „13 pięter”, „Miasto Archipelag”, „Źle urodzone”. Stypendysta Narodowego Centrum Kultury, Fundacji „Herodot” im. Ryszarda Kapuścińskiego i Miasta Stołecznego Warszawy. Nominowany do najważniejszych nagród literackich w Polsce. Jego książki tłumaczone są na angielski, niemiecki, rosyjski, czeski i węgierski, w przygotowaniu jest także tłumaczenie na chiński. Współpracuje z Instytutem Reportażu w Warszawie, współtwórca festiwalu literackiego MiedziankaFest. W sierpniu 2019 r. ukazała się jego najnowsza książka „Dwunaste. Nie myśl, że uciekniesz”.

Karina Litvack

Karina zasiada w zarządach Eni S.p.A. i Instytutu CFA, po 25-letniej karierze w Zrównoważonych Inwestycjach. Karina jest również współzałożycielką i przewodniczącą Rady Zarządzającej The Climate Governance Initiative, projektu zainicjowanego we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym, aby umożliwić dyrektorom nie wykonawczym umieszczenie transformacji klimatycznej w centrum strategii zarządu i procesu decyzyjnego.

Kamil Sobolewski

Jako Główny Ekonomista Pracodawców RP od 21 lutego 2022 roku odpowiada m.in. za przygotowanie i komunikację tekstów i analiz ekonomicznych. Uczestniczy w Radzie Przedsiębiorczości, pracuje jako ekspert przy Radzie Dialogu Społecznego i bierze udział w posiedzeniach plenarnych Rady. Jego aktywność można obserwować na Twitterze: @KamSobolewski. Ukończył studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ukończył studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość oraz trzyletnie polsko-niemieckie studia specjalne o profilu socjologiczno-ekonomicznym, współorganizowane przez uniwersytety w Moguncji i Duisburgu. Ma doświadczenie jako wykładowca akademicki. Kamil Sobolewski posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe. Zdał egzaminy CFA oraz FRM, od Global Association of Risk Professionals otrzymał tytuł Financial Risk Manager. Pracował m.in. w bankach, w tym w niemieckim DG Banku, zrzeszającym lokalne banki działające pod markami Volksbank i Raiffeisenbank, oraz we francuskim Societe Generale, gdzie odpowiadał za inwestycje środków własnych banku, a przede wszystkim w funduszach emerytalnych i inwestycyjnych w Polsce i za granicą, gdzie dla marek takich jak Union Investment, PKO BP, Citibank czy Nationale-Nederlanden z sukcesami decydował o sposobie inwestowania środków o wartości sięgającej 40 miliardów złotych, zarządzał zespołami inwestycyjnymi, a także pełnił rolę stratega na potrzeby instytucji finansowej i jej klientów.

Piotr Borowski

Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , odpowiedzialny za Pion Operacji, Regulacji i Finansów GPW. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Od początku kariery zawodowej związany z polskim rynkiem kapitałowym. Pełnił funkcje menedżerskie w bankach i domach maklerskich, był członkiem Zarządu Izby Domów Maklerskich, pracował jako konsultant w projektach doradczych dot. rozwoju rynków kapitałowych. Z GPW związany od 2007r., gdzie do 2016r. pracował w obszarze strategii i analiz, relacji inwestorskich i rozwoju biznesu. Od sierpnia 2018 r. członek Zarządu GPW. Pełni również funkcję członka Komitetu Zarządzającego Federacji Giełd Europejskich w Brukseli (FESE).

Maciej Witucki

Od 2019 r. Prezydent Konfederacji Lewiatan – organizacji pracodawców zrzeszającej ponad 4000 firm. Przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska (od 2013 r.) oraz TISE SA (od 2021 r.) W 1991 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, następnie wyjechał na stypendium do Francji, gdzie kształcił się w École Centrale w Paryżu. Specjalizował się w dziedzinie badań operacyjnych i wspomagania decyzji. Od 2008 r. pracował w banku Cetelem Polska, a następnie w zarządzie Lukas Banku, którego w 2005 został prezesem. W 2006 r. został prezesem Telekomunikacji Polskiej i jednocześnie szefem Grupy TP, w której skład wchodziły 23 spółki (m.in. PTK Centertel, Wirtualna Polska, Emitel). W latach 2013-2015 członek Rady Nadzorczej PLL LOT oraz Work Service SA. W latach 2016 – 2019 był prezesem zarządu Work Service SA W latach 2008–2016 Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, które inicjuje dyskusje o kierunkach rozwoju Polski w obszarze gospodarki, polityki, nauki, edukacji oraz tożsamości Polaków. Od 2009 członek Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States, czołowego amerykańskiego think tanku, zajmującego się inicjowaniem publicznych debat na temat polityki międzynarodowej. W latach 2010–2017 był prezesem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIFP), a w latach 2016 – 2018 pomysłodawca i przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG.

Ewa Radkowska Świętoń

Prezeska Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz ekspertem Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska na Uczelni Łazarskiego. Jest obecnie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w spółce Kruk S.A. oraz niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącą Komitetu Audytu w Ipopema Securities S.A., pełni także funkcję członka Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego przy GPW Benchmark S.A oraz członka Komitetu Ryzyka KDPW_CCP S.A. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada certyfikat CFA Chartered Financial Analyst) oraz FRM (Financial Risk Manager)

Monika Marcinkowska

profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Bankowości i Dyrektor Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorką wielu publikacji z zakresu bankowości, finansów, corporate governance, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Ma wieloletnie doświadczenie pracy w bankach oraz w radach nadzorczych instytucji finansowych (obecnie jest członkiem rady nadzorczej ING Banku Śląskiego SA oraz think-tanku Bruegel). W roku 2021 została uhonorowana tytułem Człowiek Roku Corporate Governance. Jest członkiem Grupy Interesariuszy Bankowych – ciała doradczego przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego, gdzie m.in. kieruje pracami zespołu roboczego ds. zrównoważonych finansów.

Filip Gorczyca

Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Członek Rad Nadzorczych spółek: CCC, Ferro oraz Artifex Mundi. Przewodniczący Komitetu Audytu CCC oraz Członek Komitetów Audytu Ferro i Artifex Mundi. W latach 2020-2021 Członek Rady Nadzorczej Protektor, a w latach 2017-2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu Money Makers TFI (obecnie Alior TFI). W latach 2020-2021 Członek Zarządu Luma Holding. W latach 2017-2019 Wiceprezes Zarządu i CFO Alior Banku. Wcześniej, w latach 2016-2017, pełnił funkcję Senior Investment Director w Grupie Medicover, gdzie odpowiadał m.in. za pierwszą ofertę publiczną akcji zakończoną debiutem na Giełdzie w Sztokholmie. W latach 2004-2016 był związany z międzynarodową firmą doradczą PwC, gdzie od 2011 r., jako Wicedyrektor, odpowiadał za usługi w zakresie rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest absolwentem programów menedżerskich na Harvard Business School i Singularity University oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat ACCA (FCCA).

Halina Franczak