Przyjmowanie celów i strategii klimatycznych. Warsztaty dla spółek giełdowych

Zapraszamy spółki giełdowe na bezpłatne warsztaty w zakresie wyznaczania celów i opracowania strategii redukcji śladu węglowego.

Warsztaty odbędą się we wtorek 6 lutego 2024 r. w godz. 10:00 – 13:30 w Centralnym Domu Technologii przy ulicy Kruczej 50 w Warszawie. Na spotkanie obowiązuje rejestracja poprzez poniższy formularz.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Chapter Zero Poland i Programu Partnerstwa – inicjatyw prowadzonych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerami merytorycznymi warsztatów są Fundacja Instrat oraz Fundacja Climate Strategies Poland.

W pierwszej części spotkania eksperci z Fundacji Climate Strategies Poland przedstawią podstawowe informacje związane z obliczaniem śladu węglowego przedsiębiorstwa, istotne z punktu widzenia nowych obowiązków sprawozdawczych na gruncie Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

W drugiej części spotkania eksperci Fundacji Instrat przedstawią najważniejsze kwestie związane z przyjmowaniem celów i strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ujawnianiem informacji o przyjętych celach. Zwrócą szczególną uwagę na konieczność dostosowania celów i strategii redukcji śladu węglowego zgodnie z obowiązkami informacyjnymi wprowadzanymi przez CSRD. Ponadto omówią wymogi dla planów redukcji emisji (tzw. transition plans) wynikające z innych istotnych standardów prawnych oraz rynkowych.

Do udziału w warsztatach zapraszamy w pierwszej kolejności spółki giełdowe, które nie mają jeszcze ogłoszonych ilościowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy pamiętać, że rejestracja poprzez poniższy formularz nie jest gwarancją miejsca na warsztatach. Informację o potwierdzeniu rejestracji otrzymają Państwo na maila.

Zamknęliśmy rejestrację na wydarzenie