Rosnące ambicje klimatyczne korporacji

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi)[1] po raz trzeci opublikowała raport o postępach SBTi, „Scaling Urgent Corporate Climate Action Worldwide”. Podsumowuje on postępy osiągnięte przez światowe firmy w walce z kryzysem klimatycznym.

Z danych zamieszczonych w raporcie wynika, iż 2021 r. był rekordowy dla SBTi. Liczba firm wyznaczających i zobowiązujących się do wyznaczenia celów naukowych podwoiła się i wynosi obecnie 2 253. Liczba ta obejmuje 1171 firm, które zobowiązały się do wyznaczenia celów opartych na badaniach naukowych oraz 1082 z zatwierdzonymi celami o zasięgu globalnym – w 70 krajach i 15 branżach. Firmy raportujące SBTi stanowią obecnie ponad jedną trzecią (35%) kapitalizacji rynkowej światowej gospodarki (ok. 38 bilionom dolarów). W stosunku do 2020 r, oznacza to podwojenie liczby nowych firm wyznaczających i zobowiązujących się do wyznaczania celów SBTi oraz potrojenie tempa, w jakim nowe cele były zatwierdzane.

Wykres: Łączna roczna liczba firm z zatwierdzonymi celami i zobowiązaniami w latach 2015 – 2021[2]

Największy przyrost firm raportujących SBTi odnotowano przede wszystkim w Europie (głównie Wielka Brytania, Francja i Niemcy), Stanach Zjednoczonych i Japonii. Z kolei najmniejsza udział dotyczył firm z regionów rozwijających się, zwłaszcza Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej. Ogólnie rzecz biorąc, firmy z siedzibą w krajach spoza OECD stanowią mniej niż 15% firm raportujących SBTi, natomiast kraje te odpowiadają za 67% światowych emisji. Sama Azja odpowiada za 53% światowych emisji, jednak firmy z Azji stanowią jedynie 20% wszystkich SBTi.

Głównymi branżami reprezentowanymi w inicjatywie SBTi były usługi (m.in.: Microsoft, Mastercard, Adobe), przemysł (m.in.: Apple, Siemens AG, Schneider Electric) oraz produkcja żywności, napojów i rolnictwa (m.in.: Nestlé, The Coca-Cola Company, PepsiCo). Firmy operujące w tych branżach stanowią obecnie prawie połowę (47%) wszystkich firm SBTi.

Kierując się kampanią SBTi’s Business Ambition for 1,5ºC[3] i aktualizacją ambicji SBTi, większość (80%) firm z zatwierdzonymi celami w 2021 r. była zgodna z trajektorią 1,5ºC. Prawie dwie trzecie (63%) firm z celami sklasyfikowanymi na poziomie 1,5°C zadeklarowało, że zamierzają obniżyć emisje w tempie wyższym niż jest to wymagane. Średnio w latach 2015-2020 firmy z zatwierdzonymi celami mają ograniczony łączny zakres 1 i 2 emisje o 29% w porównaniu do redukcji o 25% w latach 2015-2019. Rok 2020 przyniósł zmniejszenie emisji w zakresie 1 i 2 rok do roku o 12%, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednimi latami, które odnotowały redukcji emisji o 5-10% rocznie. W wartościach bezwzględnych różnica między redukcją emisji 2015 i 2020 wynosi 419 MtCO2e, co odpowiada 1,3-krotności całkowitej emisji w Wielkiej Brytanii w 2020.

Większość firm prezentowanych w raporcie stanowią duże przedsiębiorstwa. W 2021 r. nastąpiła jednak, również znaczna akceptacja celów opartych na nauce przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Cele wyznaczyło 177 MŚP w porównaniu z 29 w 2020 r. Zainteresowanie to jest związane z wprowadzeniem usprawnionej metody walidacji celów MŚP. w połowie 2020 roku. Umożliwia ona tym firmom natychmiastowe wyznaczenie opartego na nauce celu dla ich zakresu 1 i 2 emisji, wybierając jedną z dwóch predefiniowanych opcji docelowych. Chociaż MŚP nie są zobowiązane do wyznaczania celów redukcji emisji w zakresie 3, muszą zobowiązać się do mierzenia i ograniczania tych źródeł emisji. 209 MŚP ma obecnie zatwierdzone cele.

Dane zaprezentowane w raporcie wyraźnie pokazują rosnący apetyt i potencjał firm w walce z kryzysem klimatycznym poprzez formułowanie celów opartych na nauce. Niemniej jednak przed firmami nadal dużo pracy.

POBIERZ RAPORT >>

[1] Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) to globalna organizacja umożliwiająca firmom wyznaczanie ambitnych celów redukcji emisji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauk o klimacie. Inicjatywa jest wynikiem współpracy CDP, Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF) oraz jest jednym ze zobowiązań Koalicji We Mean Business. Celem SBTi jest zapewnienie firmom na całym świecie pewności, że ich cele klimatyczne wspierają globalną gospodarkę w zmniejszeniu emisji o połowę do 2030 r. i osiągnięciu zera netto przed 2050 r.

[2] Wykres przedstawia skumulowaną liczbę zatwierdzonych celów i zobowiązań w ujęciu rocznym na dzień 31 grudnia 2021 r.. Wykres nie obejmuje zobowiązań firm, których zobowiązania wygasły (tj. zadeklarowały, ale nie wyznaczyły celu po dwóch latach).

[3] Kampania SBTi uruchomiona w 2019 r. wraz z UN Global Compact i We Mean Business.

 

źródło: informacja własna na podstawie materiałów SBTI