Ryzyko klimatyczne jednym z kluczowych ryzyk według The Global Risks Report 2022 WEF

Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało najnowszy raport poświęcony globalnym ryzykom przygotowany we współpracy z ekspertami zajmującymi się zarządzaniem ryzkiem, liderami biznesu, rządu i społeczeństwa obywatelskiego. Dominującym rodzajem ryzyka jest ryzyko środowiskowe – zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Zagrożenia związane ze zmianą klimatu stanowią również trzy największe zagrożenia pod względem dotkliwości w ciągu najbliższych 10 lat. Ryzyka zostały przedstawione w różnym horyzoncie czasowym ze względu na kaskadowość konsekwencji pandemii COVID-19.

Obejrzyj relację z ogłoszenia raportu >> 

Kluczowe miejsce na liście zajmuje niepowodzenie związane z działaniami na rzecz klimatu, ekstremalne zjawiska pogodowe oraz utrata bioróżnorodności. Obawy związane z nieosiągnięciem zakładanych celów klimatycznych ale również odnośnie innych obszarów są dojmujące. Mniej niż 16% respondentów jest „optymistycznych” lub „pozytywnych” jeśli chodzi o perspektywy światowe przy czym zdecydowana większość (84,2%) była „zaniepokojona” lub „zmartwiona” tym co przyniosą kolejne lata.

Wybrane wyniki Global Risks Report

Z wybranymi grafikami można zapoznać się TUTAJ

Pobierz pełną treść Raportu >>

źródło: WEF