Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza do udziału w ostatnim przed wakacjami spotkaniu organizowanym w ramach programu Chapter Zero Poland. Tematem przewodnim wydarzenia będzie rola technologii w działaniach na rzecz ochrony klimatu oraz podejściu inwestorów do kwestii ESG (przede wszystkim "E"). Partnerem spotkania jest Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych.
"Sektor Technologii wobec ryzyk i szans klimatycznych. Wyzwania inwestycyjne" 
20 czerwca 2023
godz: 10:00 - 13:00
Centralny Dom Technologii
Warszawa

Spotkanie skierowane jest do członków i członkiń Chapter Zero Poland zasiadających w radach nadzorczych i zarządach. DOŁĄCZ DO INICJATYWY >> 

AGENDA:

 • Powitanie i plany Chapter Zero Poland 

  • Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas
  • Barbara Nowakowska, Managing Director, PSIK
 • "Technologie na rzecz transformacji klimatycznej" - wystąpienie eksperckie

  • Maria Ibisz, starsza menagerka Deloitte

 • "Sektor technologii wobec szans i ryzyk klimatycznych" - debata ekspercka
  (Prowadzenie rozmowy: Paweł Oksanowicz)

  • Mateusz Krawczyński, Consulting Director, Greentech at Netguru
  • Noemi Malska, General Manager in Europe Findings.co
  • Jan T. Mizgajski, Sustainability Science Leader, Clouds on Mars
  • Marcin Petrykowski, CEO; President of the Management Board for Atende S.A.

 • "Technologie a wyzwania klimatyczne dla inwestorów kapitałowych" - rozmowa o podejściu inwestorów do kwestii ESG/ klimatu
  (Prowadzenie rozmowy: Przemysław Barankiewicz)

  • Iwona Cymerman, partnerka zarządzająca funduszu FundingBox
  • Małgorzata Walczak, Managing PFR GreenHub Fund of Funds

Spotkanie ma charakter zamknięty, wymagana jest rejestracja i potwierdzenie udziału przez organizatorów.

Poznaj panelistki i panelistów >>

Zarejestruj się

O programie Chapter Zero Poland

Chapter Zero Poland, które jest częścią, powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne, Climate Governance Initiative, to program rozwoju kompetencji organów nadzorczych i zarządczych spółek. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Program oparty na międzynarodowej współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członkiń i członków rad nadzorczych i zarządów oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie.  Więcej o inicjatywie i aktualnych działaniach można znaleźć na chapterzero.pl

Kwestionariusz dołączenia do Chapter Zero Poland >> https://chapterzero.pl/dolacz/

Koordynator inicjatywy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Partner merytoryczny: Deloitte Polska
Opiekun programu: Bank BNP Paribas
Eksperckie organizacje wspierające: Centrum UNEP/GRID Warszawa, Pracodawcy RP
Partner medialny: Rzeczpospolita