Rady nadzorcze i zarządy mają do odegrania kluczową rolę w utrzymaniu szans realizacji celu 1,5°C.

Stanowiska Climate Governance Initiative po COP27

Tylko 5 na 198 krajów obecnych na szczycie klimatycznym COP 27 w Szarm-el – Szejk wyznaczyło bardziej rygorystyczne krajowe cele klimatyczne. Biorąc pod uwagę, że zachowanie zobowiązań na dotychczasowym poziomie prowadzi do wzrostu średniej temperatury o 2,5°C do końca stulecia – co jest dalekie od limitu 1,5°C określonego w porozumieniu paryskim – to biznes musi przejąć kluczową rolę w stawianiu ambitnych celów i podejmowaniu pilnych działań proklimatycznych. 

Zdajemy sobie sprawę, że podczas COP 27 zaszły ważne postępy w niektórych obszarach. Doceniamy rozwój artnerstw na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej – jak współpraca Indonezji i Republiki Południowej Afryki. Także historyczne porozumienie w sprawie funduszu strat i szkód jest godne pochwały. Jednak najważniejsze jest, aby towarzyszyły tym inicjatywom i deklaracjom konkretne aktywności i dobrze zaplanowane strategie ich wdrażania. Należy pilnie przyspieszyć tempo, w jakim ambicje przeradzają się w działania.

Wzywamy naszych kolegów i koleżanki zasiadających w radach nadzorczych i zarządach, na całym świecie do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu poprzez zapewnienie, że ich organizacje przejmą odpowiedzialność za tak potrzebną zmianę. Zarządy i rady nadzorcze mogą i powinny być odpowiedzialne zapewnienie długoterminowej odporności organizacji i utrzymanie ambicji zgodnych z porozumieniem paryskim.

Musimy dopilnować, aby nasze przedsiębiorstwa wyznaczały ambitne cele klimatyczne, które będą poparte wiarygodnymi planami przejściowymi zarówno dla naszych przedsiębiorstw, jak i ich ekosystemów. Musimy umieścić sprawiedliwą transformację w centrum działań naszych organizacji i dostosować nasze plany do realizacji postanowień porozumienia paryskiego i scenariusza zerowej emisji netto do 2050 r.

Szykując się na COP 28, musimy zapewnić, że nadchodzący rok będzie naznaczony ambicjami i działaniami. Działaniami, dzięki którymi świat dowie się, że biznes poważnie traktuje kryzys klimatyczny, rozumie, jak kluczowa jest jego rola i jest gotowy do podjęcia tego wyzwania.

O Climate Governance Initiative

Inicjatywa Climate Governance stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla dyrektorów_ek niewykonawczych/członków_kiń rad nadzorczych. Kierując się zasadami Światowego Forum Ekonomicznego na rzecz skutecznego zarządzania klimatem, misją CGI  jest wzmocnienie pozycji dyrektorów_ek niewykonawczych, którzy przyczynią się do zmiany swojej firmy i zniwelowania luki między ambicjami a działaniami.

Polską odsłoną Climate Governance Initiative jest Chapter Zero Poland, koordynowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – najdłużej działającą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR i ESG. Ważne miejsce w działalności FOB zajmuje współpraca międzynarodowa.

Dołącz do Chapter Zero Poland i spraw, aby zmiany klimatu stały się priorytetem dla zarządu Twojej firmy już dziś: https://chapterzero.pl/dolacz

Lista sygnatariuszy stanowiska:

Climate Governance Initiative Australia
Boards Impact Forum
Chapter Zero Brazil
Chapter Zero Brussels
Chapter Zero Canada
Chapter Zero Chile
Chapter Zero France
Climate Governance Initiative Germany
Climate Governance Initiative Greece
Climate Governance Initiative Hong Kong
Chapter Zero Ireland
Chapter Zero Italy
Climate Governance Malaysia
Chapter Zero México
Chapter Zero New Zealand
Chapter Zero Poland
Chapter Zero Romania
Climate Governance Singapore
Chapter Zero Switzerland
Chapter Zero, the UK Chapter
Chapter Zero Ukraine & Caucasus
NACD US Climate Initiative

źródło: Climate Governance Initiative