Raport Korporacyjna Obojętność

Ze 140 spółek w głównych indeksach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), jedynie 14 przyjęło dotychczas jakiekolwiek cele klimatyczne – wynika z raportu Fundacji Instrat. Jest to znacznie poniżej poziomu obserwowanego na parkietach zachodnich.

Ponad połowa spółek notowanych na giełdzie w Londynie (FTSE100) ogłosiła plany redukcji emisji. 76% podmiotów z rankingu Fortune 100 w Stanach Zjednoczonych przyjęło cele klimatyczne, zaś w przypadku niemieckiej giełdy we Frankfurcie (DAX30) było to aż 86% firm.

Nasza analiza pokazuje, że spółki giełdowe w Polsce pozostają daleko w tyle za swoimi odpowiednikami z zachodnich rynków  pod względem powszechności w przyjmowaniu celów i strategii klimatycznych. Podczas gdy liderzy i liderki spółek w Nowym Jorku czy Londynie przygotowują zaawansowane strategie by odejść od klimatycznie szkodliwych inwestycji, postępy na tym polu wśród polskich emitentów są bardzo powolne – ocenia Damian Iwanowski, kierownik programu badawczego Zrównoważone Finanse w Fundacji Instrat.

Do połowy 2021 cele klimatyczne ogłosiły jedynie 3 spółki, zaś do końca 2022 planują zrobić to zaledwie 3 kolejne przedsiębiorstwa. Większość ogłoszonych planów jest spóźniona, a żaden nie realizuje założeń deklaracji Business Ambition for 1.5°C[1].

Stanisław Stefaniak, starszy analityk ds. polityki regulacyjnej zauważa, że stanowi to duże zagrożenie dla wyceny firm:

W dobie rosnącej uwagi, jaką inwestorzy przykładają do działań spółek publicznych na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, ograniczona aktywność notowanych na GPW firm w zakresie ustalania celów i strategii klimatycznych może ciążyć ich wycenom. 

Eksperci przeprowadzili badanie, w którego wyniku okazało się, że spółki giełdowe w Polsce dokonują bardzo ograniczonych postępów w planowaniu działań proklimatycznych. Opublikowane cele zawierają zobowiązanie do ograniczenia emisji, jednak tylko połowie z nich towarzyszy plan określający jak zostaną osiągnięte. W tym roku dwie spółki GPW przyjęły strategię klimatyczną, podczas gdy w Londynie ich liczba w tym czasie się podwoiła.

Taka sytuacja jest zauważalna nie tylko w Polsce, ale szerzej, w regionie Europy Środkowej. Podobnie wolne tempo działań klimatycznych obserwowane jest na giełdach w Czechach[2], Słowacji i Węgrzech.

Damian Iwanowski ocenia, że: – Słusznym jest krytykowanie administracji publicznej za powolną transformację energetyczną, ale pamiętajmy, że biznes w naszym regionie również nie widzi celów klimatycznych wśród swoich priorytetów. 

Fundacja Instrat uruchomiła dedykowaną stronę internetową esg.instrat.pl poświęconą realizacji celów i strategii klimatycznych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

[1] https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition

[2] https://blog.frankbold.pl/raportowanie-esg/

źródło: informacja prasowa