Słownik terminów klimatycznych, przygotowany w ramach Chapter Zero Poland, ma na celu wsparcie osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach w podnoszeniu kompetencji z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Punktem wyjścia do jego stworzenia był materiał opracowany przez Climate Governance Initiative, uruchomioną przez Światowe Forum Ekonomiczne. Krajową odsłoną inicjatywy jest Chapter Zero Poland.

W słowniku znajdą Państwo zarówno pojęcia techniczne, jak i te związane z legislacją, rozwinięcia najczęściej pojawiających się skrótów oraz tłumaczenia anglojęzycznych terminów. Lista haseł będzie na bieżąco uzupełniana, tak aby stanowiła możliwie najpełniejszą bazę pojęć związanych z konsekwencjami zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat.

Hasła w słowniku - punktem wyjścia był materiał Climate Governance Initiative - zostały opracowane przez zespół Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatora programu Chapter Zero Poland. Propozycje haseł, które Państwa zdaniem warto dodać do listy, prosimy przesyłać mailowo.

Poniższy słownik został przetłumaczony na język polski przez Chapter Zero Poland, z dodaniem istotnych lokalnie terminów. Wersja angielska, opracowana przez Climate Governance Initiative, pozostaje nadrzędną w stosunku do polskiego tłumaczenia. Można ją znaleźć tutaj. Climate Governance Initiative nie ponosi odpowiedzialności za dokładność polskiego tłumaczenia.