Słownik terminów klimatycznych, przygotowany w ramach Chapter Zero Poland, ma na celu wsparcie osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach w podnoszeniu kompetencji z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Punktem wyjścia do jego stworzenia był materiał opracowany przez Climate Governance Initiative, uruchomioną przez Światowe Forum Ekonomiczne. Krajową odsłoną inicjatywy jest Chapter Zero Poland.

W słowniku znajdą Państwo zarówno pojęcia techniczne, jak i te związane z legislacją, rozwinięcia najczęściej pojawiających się skrótów oraz tłumaczenia anglojęzycznych terminów. Lista haseł będzie na bieżąco uzupełniana, tak aby stanowiła możliwie najpełniejszą bazę pojęć związanych z konsekwencjami zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat.

Hasła w słowniku - punktem wyjścia był materiał Climate Governance Initiative - zostały opracowane przez zespół Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatora programu Chapter Zero Poland. Propozycje haseł, które Państwa zdaniem warto dodać do listy, prosimy przesyłać na adres agnieszka.klopotowska@fob.org.pl 

Poniższy słownik został przetłumaczony na język polski przez Chapter Zero Poland, z dodaniem istotnych lokalnie terminów. Wersja angielska, opracowana przez Climate Governance Initiative, pozostaje nadrzędną w stosunku do polskiego tłumaczenia. Można ją znaleźć tutaj. Climate Governance Initiative nie ponosi odpowiedzialności za dokładność polskiego tłumaczenia.