Raport Grupy Roboczej III IPCC 2022: Łagodzenie zmian klimatu.

Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian klimatu opublikował podsumowanie dla polityków raportu IPCC Working Group III, Climate Change 2022: Łagodzenie zmian klimatu. Raport został zatwierdzony 4 kwietnia 2022 r. przez 195 rządów państw członkowskich IPCC podczas wirtualnej sesji, która rozpoczęła się 21 marca. Jest to już trzecia część szóstego raportu IPCC (AR6), który zostanie ukończony w tym roku.

Raport Grupy Roboczej III zawiera zaktualizowaną globalną ocenę postępów i zobowiązań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu oraz analizuje źródła globalnych emisji. Wyjaśnia rozwój działań w zakresie redukcji i łagodzenia emisji, oceniając wpływ krajowych zobowiązań klimatycznych na długoterminowe cele w zakresie emisji.

W latach 2010-2019 średnie roczne emisje gazów cieplarnianych na świecie osiągnęły najwyższy poziom w historii ludzkości, ale tempo wzrostu spadło. Bez natychmiastowej i głębokiej redukcji emisji we wszystkich sektorach ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C jest poza zasięgiem. Jednak jak twierdzą naukowcy w najnowszym raporcie IPCC pojawia się coraz więcej dowodów na działania na rzecz klimatu. Od 2010 r. obserwuje się stałe spadki nawet o 85% kosztów energii słonecznej i wiatrowej oraz baterii. Rosnący zakres polityk i przepisów zwiększył efektywność energetyczną, zmniejszył wskaźniki wylesiania i przyspieszył wdrażanie energii odnawialnej.

Czytaj raport Grupy Roboczej III >>

Pobierz Sixth Assessment Report FACT SHEET >>