Spojrzenie liderów na działania dla klimatu

Spojrzenie liderów spółek na działania dla klimatu zawiera podsumowanie najważniejszych informacji z wywiadów z 16 członkami społeczności przewodniczących zarządów (prezesów) Światowego Forum Ekonomicznego na temat działań dla klimatu. W materiale przedstawiono kluczowe kwestie i najlepsze praktyki członków zarządu w zakresie strategii, oceny ryzyka i szans, interesariuszy, kompetencji zarządu i działań związanych z klimatem. Przewodnik dostarcza odpowiedzi na pytania, które osoby odpowiedzialne (zasiadające w organach nadzorczych i zarządczych ) za kwestie klimatyczne powinny zadać sobie w dyskusji o klimacie.

Pobierz przewodnik ( w języku angielskim) >>