Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

TCFD to międzynarodowa inicjatywa ustanowiona przez The Financial Stability Board. Ma na celu wypracowanie zaleceń dotyczących ujawnień odnoszących się do klimatu. Przyczynić się ma to do bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych, kredytowych i ubezpieczeniowych a tym samym większego zrozumienia dla działań podejmowanych przez sektor finansowy w tym szacowania ryzyka związanego z klimatem.

Ideą jest zaprojektowanie przejrzystego systemu ujawniania informacji, dzięki czemu możliwe będzie szacowanie i zarządzanie ryzykiem klimatycznym. Rekomendacje zostały opublikowane w 2017 roku. Są one zorganizowane wokół czterech obszarów tematycznych: nadzór korporacyjny, strategia, zarządzanie ryzykiem oraz wskaźniki i cele.

W celu raportowania informacji wysokiej jakości TCFD zaleca rozważenie siedmiu zasad skutecznego ujawniania: 

  1. Ujawnienie powinno przedstawiać istotne informacje
  2. Ujawnienie powinno być konkretne i kompletne
  3. Ujawnienie powinno być jasne, wyważone i zrozumiałe
  4. Ujawnianie powinno być spójne w czasie
  5. Ujawnianie informacji powinno być porównywalne między firmami w branży lub portfelu sektora
  6. Ujawnienie powinno być rzetelne, weryfikowalne i obiektywne
  7. Ujawnienie powinno być przekazywane na czas

 

Więcej informacji o inicjatywie oraz publikacje dotyczące praktyki funkcjonowania znaleźć można tutaj: https://www.fsb-tcfd.org/