„Lepiej późno niż później. Redukcja śladu węglowego a konkurencyjność klimatyczna polskich firm” raport Fundacji Climate Strategies Poland

W raporcie Lepiej późno niż później. Redukcja śladu węglowego a konkurencyjność klimatyczna polskich firm autorzy wraz z ekspertami wykazują, że zmiana otoczenia biznesowego na bardziej wymagające klimatycznie staje się faktem, a presja na redukowanie emisji przez przedsiębiorstwa stale rośnie. Jak to wygląda w praktyce? Zachodnie firmy nie tylko obniżają własne emisje, ale też optymalizują tzw. zakres trzeci, czyli emisje całego łańcucha dostaw, w tym swoich partnerów biznesowych. Dążąc do wymaganej od nich neutralności klimatycznej firmy będą dalej współpracować z partnerami, którzy wspierają ich w tych działaniach.  

Raport autorstwa Fundacji Climate Strategies Poland został pomyślany jako całościowy przewodnik po temacie konkurencyjności klimatycznej. W raporcie zawarte zostały również wypowiedzi przedstawicieli oraz opis działań takich firm jak: Daimler AG (dziś Mercedes-Benz Cars AG), Google Cloud, Orange Polska, Siemens, Żabka Polska.

Konkurencyjność klimatyczna w liczbach:

  • 50% polskiego PKB opiera się na eksporcie, a 75% tego eksportu trafia do krajów Unii Europejskiej, w tym 29% do Niemiec,
  • biznes ma bezpośredni lub pośredni wpływ na ponad 70 proc. emisji gazów cieplarnianych,
  • odpowiedzialność za największą kategorię emisji – elektryczność i ciepłownictwo – ponoszą nie tylko firmy energetyczne, ale także poszczególne przedsiębiorstwa kupujące energię. Tylko ok 25 proc. całego zużycia energii elektrycznej przypada na gospodarstwa domowe. Reszta to odbiorcy biznesowi,
  • 790 międzynarodowych firm zadeklarowało, że do 2050 roku osiągnie neutralność klimatyczną zgodnie z założeniami Standardu Net-Zero,
  • 1,5°C – zgodnie z Porozumieniem Paryskim celem działań związanych z ograniczeniem emisji jest utrzymanie ocieplenia planety poniżej 2°C i podejmowanie działań aby ograniczyć je do maksymalnie 1,5°C,
  • przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 r. już teraz oznacza konieczność szybszej realizacji unijnych celów wyznaczonych w tych obszarach do 2030 r. (przede wszystkim redukcji gazów cieplarnianych o 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r.) oraz znaczącego rozszerzenia zasięgu oddziaływania transformacji,
  • w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027 co najmniej 30 proc. środków musi być przeznaczone na działania, które przyczyniają się do realizacji celów klimatycznych UE,
  • odsetek polskich firm, które mają ustanowiony cel klimatyczny to zaledwie 3 proc., gdzie w Niemczech czy we Francji jest to na poziomie ponad 50 proc.,
  • niekorzystny miks energetyczny Polski, który powoduje, że ślad węglowy polskiej energii elektrycznej jest od 2 do 15 razy większy niż w innych krajach Unii Europejskiej/
  • potrzeby finansowe w Polsce dla celów transformacji do gospodarki zeroemisyjnej szacowane są na 380 mld EUR do roku 2050.

Raport Lepiej późno niż później. Redukcja śladu węglowego a konkurencyjność klimatyczna polskich firm powstał we współpracy z CDP oraz Germanwatch i jest efektem pracy grupy ekspertów związanych z Fundacją. Raport można pobrać bezpłatnie ze strony: www.konkurencyjnoscklimatyczna.pl

źródło: materiały prasowe