Dezinformacja wokół klimatu i polityki klimatycznej. Opinie Polek i Polaków

Raport Instytutu Spraw Publicznych podsumowuje wyniki badania na temat oceny podatności Polek i Polaków na dezinformację dotyczącą zmiany klimatu oraz polityki klimatycznej i umiejętności radzenia sobie z nią. Prezentowane wyniki badań pokazują, że niemal połowa Polek i Polaków spotkała się w ostatnim czasie z dezinformacją dotyczącą klimatu. Podatność polskiego społeczeństwa na ten rodzaj dezinformacji jest wysoka i wynika ze złożoności zagadnień związanych ze zmianą klimatu, niewystarczającego poziomu wiedzy i kompetencji medialnych.

Zmiana klimatu jest tematem ważnym dla społeczeństwa, choć uwagę opinii publicznej przykuwają bardziej tematy bieżące, realnie wpływające na sytuację tu i teraz. Rośnie też świadomość klimatyczna – zdecydowana większość badanych zdaje sobie sprawę z istnienia kryzysu klimatycznego i tego, że jest on wywołany działalnością człowieka.

Na ocenę faktów związanych z kryzysem klimatycznym wpływają wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz sympatie polityczne. Politycy, przedstawiciele rządu, firmy związane z paliwami kopalnymi oraz biznes i międzynarodowe korporacje to według badanych główne źródła dezinformacji w temacie zmiany klimatu.

Pobierz raport >>

Źródło: Informacja ze strony Instytutu Spraw Publicznych