Przewodnik po dekarbonizacji

Przewodnik po dekarbonizacji dla władz spółek koncentruje się na roli przewodniczących i zarządów w opracowywaniu solidnej strategii łagodzenia skutków zmian klimatu. Dokument zawiera podstawowe informacje i fundamentalną wiedzę na temat tego, dlaczego firmy muszą stawić czoła zmianom klimatycznym oraz przedstawia mapę drogową do rozwoju organizacji (dobrego prosperowania ) w gospodarce niskoemisyjnej. Opierając się na globalnych studiach przypadków, przewodnik pokazuje zagrożenia wynikające z niepodejmowania działań na rzecz klimatu oraz prezentuje szanse wynikające z osadzenia kwestii klimatycznych w strategii firmy.

Pobierz przewodnik ( w języku angielskim) >>