Zestaw narzędzi wspierających rzecznictwo ambitnych polityk związanych z klimatem i energią.

Kryzysy klimatyczne i energetyczne wymagają konsekwentnego i odważnego przywództwa ze strony sektora prywatnego i rządów. Ponieważ firmy są coraz bardziej świadome, że polityka jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym im rozwój i zwiększanie skali działalności, te, które dążą do pełnego włączenia zrównoważonego rozwoju do swojej strategii i działań, angażują się w proces decyzyjny i wspierają ambitną politykę klimatyczną we wszystkich sektorach gospodarki.

Celem zestawu narzędzi, przygotowanych przez eskpertów_ki z Uniwersytetu Cambridge i CLG Europe, jest zapewnienie firmom regularnie aktualizowanych zasobów, informujących je o najnowszych postępowych praktykach biznesowych, rozwoju polityki i związanych z tym rzecznictwie. Materiał określa, co stanowi przywództwo klimatyczne dla firmy, wyjaśnia, dlaczego ważne jest, aby firmy angażowały się w politykę, pokazuje tempo podejmowania działań przez firmy i podaje przykłady pozytywnego rzecznictwa.

Więcej informacji oraz narzędzia >>

(źródło: imat.pras.)